Stypendia dla naukowców z Ukrainy: "Perspektywa badawcza Ukraina" w NIH w Warszawie

Fundacja im. Maxa Webera (MWS) wspiera stypendiami ukraińskich naukowców, którzy znaleźli się na emigracji. Inicjatywa będzie realizowana w trybie natychmiastowym przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, jeden z dziesięciu instytutów MWS. Kontynuację działalności naukowej w obecnych warunkach umożliwi ukraińskim historykom oraz przedstawicielom pokrewnych dyscyplin struktura naukowa instytutu, biblioteka i stanowiska pracy biurowej. Program, który w swojej pierwszej fazie umożliwia finansowanie trzymiesięcznych pobytów naukowych w warszawskim NIH, przewiduje kolejne działania w krótszej i dłuższej perspektywie. Niektóre odnoszące się do tego aspekty Perspektywy Badawczej: Ukraina opracowano w warszawskim NIH już dwa lata temu.

 

CfP: Perspektywa badawacza Ukraina

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, działający pod egidą Fundacji im. Maxa Webera, przyzna od zaraz stypendia wspierające ukraińskich historyków oraz przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych, którzy znaleźli się na emigracji. Ta forma finansowania ma umożliwić kontynuację pracy naukowej w warunkach ucieczki przed wojną.

W pierwszej fazie finansowane będą trzymiesięczne pobyty badawcze w warszawskim NIH. Beneficjenci mają do dyspozycji strukturę naukową Instytutu, bibliotekę i stanowiska pracy biurowej. W razie potrzeby może być oferowana nauka języka. Przewidziane jest rozszerzenie działań w dalszej perspektywie. Program ma objąć zwłaszcza koleżanki i kolegów posiadających już odpowiednie kwalifikacje. Stypendium wynosi 1600,– EUR miesięcznie. Dodatkowo mogą być wypłacane dodatki na opiekę nad dziećmi. Ze stypendiów można korzystać od 1 kwietnia 2022 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium należy kierować w języku polskim, angielskim lub niemieckim do dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, prof. dr. Miloša Řezníka. Wniosek (bez określonego formularza) powinien się składać z następujących elementów:

 

• pisma z informacjami na temat wnioskowanego okresu korzystania ze stypendium

• życiorysu

• listy publikacji

• obejmującego jedną stronę opisu projektu, który ma być realizowany w okresie korzystania ze stypendium

 

Prosimy złożyć wniosek w formie elektronicznej do prof. dr. Miloša Řezníka: reznik@dhi.waw.pl

Z pytaniami prosimy się zwracać do prof. dr Ruth Leiserowitz: leiserowitz@dhi.waw.pl

 

Research Perspective Ukraine at the GHI Warsaw

30
lis
Konferencja
Preußen und sein Osten im Kaiserreich. Neue Forschungsperspektiven
Czytaj więcej