Media elektroniczne i naukowe bazy danych


Zasoby elektroniczne (tylko z komputerów w NIH-u)

Biblioteka czasopism elektronicznych: EZB
Niemieckie archiwum czasopism naukowych:  DigiZeitschriften
JSTOR
EBSCO
eBooki  ciando library
eBooki  ProQuest
eBooki  Content-Select
Informacyjne bazy danych: DBIS
Archiwum Frankfurter Allgemeine Zeitung F.A.Z.-BiblioNet
Archiwum Süddeutsche Zeitung SZ-LibraryNet


Spis zawartości czasopism i artykułów

ARTOS jest centralną bazą danych zawierającą artykuły i recenzje dla krajów Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej

BazHum (Muzeum Historii Polski) - baza danych o zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych


Inne zasoby elektroniczne

GeoPortOst zapewnia dostęp do map Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które nie zostały opublikowane niezależnie. Baza składa się z map tematycznych z danymi geograficznymi i ich kontekstem źródłowym i tworzy system informacji o przestrzeni historycznej.

Baza osób polskich i z Polską związanych z danymi bibliograficznymi i informacjami o zasobach z Biblioteki Państwowej w Berlinie.

Polski Słownik Biograficzny - wydawany przez Polską Akademię Nauk. Obejmuje osoby urodzone od IX wieku i zmarłe przed rokiem 2000. Zawiera także artykuły i media.

 

14
cze
Konferencja
Warsztaty: Masowe groby ofiar Zagłady
Czytaj dalej