Profil Biblioteki

Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie jest biblioteką prezencyjną, posiadającą w swych zbiorach ok. 83.000 tomów i ponad 300 abonowanych na bieżąco czasopism. Jej zadaniem jest zapewnienie literatury, niezbędnej do badań prowadzonych w Instytucie. W porównaniu do dużych warszawskich naukowych bibliotek historycznych, biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego spełnia rolę komplementarną. W ramach swej misji, obejmującej historię Niemiec i Polski oraz dzieje stosunków polsko-niemieckich, kładzie nacisk na fachową literaturę zachodnią oraz na tematykę dotyczącą realizowanych w Instytucie projektów badawczych.
Mając na uwadze to założenie, biblioteka zbiera teksty źródłowe i literaturę specjalistyczną, które umożliwiają pracownikom naukowym Instytutu, naukowcom, którzy pracują w Instytucie jako visiting fellow i stypendystom oraz historykom polskim prowadzenie innowacyjnych badań nad historią Polski, terenów niemieckojęzycznych oraz stosunków polsko-niemieckich zarówno w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej, jak i całej Europy. Chronologicznie zasoby Biblioteki sięgają od wczesnego średniowiecza aż po czasy współczesne. Pod względem geograficznym obejmują obszary i kraje niemieckojęzyczne oraz Polskę w jej granicach historycznych danej epoki, z uwzględnieniem historii narodów, które niegdyś wchodziły w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz byłych niemieckich terenów wschodnich.

Systematyka Biblioteki znajduje się tutaj.

Roszczenie sobie prawa do aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych debatach dotyczących współczesnych nauk historycznych, kulturalno-naukowych, interdyscyplinarnych i otwartych, łączy się z wymogiem oferowania publikacji dot. historii Europy, inspirujących pod względem metodologicznym i merytorycznym.

Zaopatrywanie czytelników w elektroniczne publikacje naukowe i udostępnianie baz danych stanowi coraz bardziej istotną część zadań Biblioteki.

Chętnie przyjmujemy propozycje nabycia książek.

27
maj
Konferencja
The politics of difference in 1919 Europe. Minorities and border populations
Czytaj więcej