Aktualności


12
mar

W przededniu drugiej wojny światowej

Przyczynom i skutkom działania politycznego w przededniu drugiej wojny światowej był poświęcony wykład Piotra M. Majewskiego, wygłoszony 24 lutego. Polski...

Czytaj więcej
10
mar

Cykl rozmów online na temat historii wizualnej - film 6

Gościem szóstej rozmowy o historii wizualnej jest Prof. Piotr Zwierzchowski. Opowiada on o pracy nad historią kina oraz o tym, czego filmoznawcy szukają w...

Czytaj więcej
04
mar

Nabór wniosków na stypendia podoktoranckie

Das Deutsche Historische Institut in Warschau vergibt im Rahmen seiner Aufgaben und nach Maßgabe der ihm zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zum 1. Mai 2021...

Czytaj więcej
25
lut

Cykl rozmów online na temat historii wizualnej - film 5

W piątej już rozmowie o historii wizualnej przedstawiamy projekt, który realizowany był w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Zastępczyni Dyrektora,...

Czytaj więcej
16
lut

Podróż papieża do Polski w 1979 roku

Pierwsza podróż papieża Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku uchodzi za ważny punkt zwrotny w polskiej historii najnowszej. Jaki jednak wpływ miała owa...

Czytaj więcej
10
lut

Cykl rozmów online na temat historii wizualnej - film 4

Gościem naszej czwartej rozmowy o historii wizualnej jest Piotr Witek z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W rozmowie z Magdaleną...

Czytaj więcej
09
lut

Nowa publikacja: Politika odkazu

Jan Palach und Oskar Brüsewitz, der außerhalb Deutschlands wenig bekannt ist, verbindet ein ähnliches Schicksal. Nicht nur zündete sich Brüsewitz, Pfarrer in...

Czytaj więcej
05
lut

Nowa publikacja: After the Peace Treaty of Versailles (1919): New Order of Central Europe

The peace treaties of Versailles, Saint-Germain and Trianon, with their provisions on new borders, mainly affected the situation in Central Europe. At the...

Czytaj więcej
04
lut

Leonid Breżniew w cieniu Stalina

Wizja Leonida Breżniewa jako męża stanu i aktora w cieniu Stalina zapoczątkowała nasz tegoroczny cykl Wykładów poniedziałkowych. 25 stycznia 2021 roku prof. dr...

Czytaj więcej
01
lut

Stypendia dla środowiska akademickiego z Białorusi

Wraz z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk warszawski Niemiecki Instytut Historyczny umożliwia naukowcom z Białorusi pobyt...

Czytaj więcej
29
sty

Nowa publikacja: Official History in Eastern Europe

Przez „historię oficjalną” rozumie się promowaną przez państwo i umotywowaną ideologicznie interpretację przeszłości, służącą celom politycznym reżimów o zwykle...

Czytaj więcej
25
sty

Oferta pracy

Pod tytułem "Europejskie ruchy antyintegracyjne. Nurty eurosceptyczne od początków integracji europejskiej do dziś" trzy instytuty Fundacji im. Maxa Webera – w...

Czytaj więcej
25
sty

Cykl rozmów online na temat historii wizualnej - film 3

Udostępniamy dziś trzecią rozmowę z cyklu "Historia wizualna". Naszym gościem jest Judith Keilbach z Uniwersytetu w Utrechcie, która analizuje związki historii...

Czytaj więcej
21
sty

Protokoły mińskie – relacje zwolnionych z pracy naukowców

Z dniem 31 grudnia 2020 roku dwanaścioro historyków straciło pracę w Instytucie Nauk Historycznych Narodowej Akademii Nauk w Mińsku. Siedmiorgu nie przedłużono...

Czytaj więcej
18
sty

Doświadczenia dzieciństwa w Europie Środkowej i Wschodniej

Pojęcie dzieciństwa stanowi konstrukcję socjohistoryczną, ponieważ nie tylko jest postrzegane odmiennie w różnych kulturach, lecz może być również odmiennie...

Czytaj więcej

20
cze
Konferencja
Konferencja: "Konflikty w miastach Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej, Pomorza i Śląska w XIII-XVIII wieku i sposoby ich przezwyciężania"
Czytaj więcej