Medal Lux et Laus Stałego Komitetu Mediewistów Polskich dla prof. dr. hab. Eduarda Mühlego

W piątek 15 października 2021 roku prof. dr Eduard Mühle, szef Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, został wyróżniony medalem Lux et Laus Stałego Komitetu Mediewistów Polskich „za znakomite zasługi w badaniu średniowiecza i wybitny wkład we współpracę z polską mediewistyką”. Wręczenie medalu, który poprzednio przyznawano m.in. takim historykom jak Jacques LeGoff, Otto-Gerhard Oexle, Klaus Zernack i Henryk Samsonowicz, odbyło się na uroczystym posiedzeniu Stałego Komitetu Mediewistów Polskich na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas uroczystości przewodniczący Komitetu, wrocławski mediewista prof. dr hab. Stanisław Rosik wyraził uznanie dla rozmaitych prac naukowych laureata, spośród których wyróżnił zwłaszcza wydaną niedawno (2020) obszerną historię Słowian w średniowieczu. Monografia ta, dofinansowana przez Niemiecki Instytut Historyczny (NIH) dotacją na pokrycie kosztów druku, ma już wydanie polskie (również dofinansowane przez NIH), a niebawem ukaże się ponadto w wersji czeskiej i angielskiej. Prof. Rosik wskazał na innowacyjne przyczynki badawcze prof. Eduarda Mühlego, które ustawicznie owocują dużymi syntezami i przystępnymi narracjami, a także na liczne inicjatywy i projekty, za sprawą których laureat również podczas pięcioletniego pełnienia funkcji dyrektora NIH (2008–2013) przyczynił się do znacznej intensyfikacji współpracy między historykami polskimi a niemieckimi oraz do rozpowszechniania w Niemczech wiedzy o  polskim średniowieczu. Obecnie prof. dr hab. Eduard Mühle pracuje jako fellow in residence filii warszawskiego NIH w Pradze nad nową monografią dziejów polsko-niemieckiego sąsiedztwa.

17
sty
Konferencja
(De)Constructing Europe – EU-Scepticism in European Integration History
Czytaj więcej