Nowa seria wydawnicza "Polska: Historie transnarodowe"

Nowa wydawnictwa Routledge ma na celu prezentację oryginalnych badań nad zmianami i przemieszczeniami charakterystycznymi dla historii Polski, ale osadzonymi również w szerszych kontekstach ponadnarodowych. Prace publikowane w tej serii będą badały złożoność i uwikłania polskiej przeszłości, traktowane jako regułę niż jako wyjątek. Seria kładzie po z jednej strony nacisk na globalne konsekwencje zjawisk i trendów polskiej historii, z drugiej strony zaś na wpływ globalnych tendencji na wewnętrzne wydarzenia w Polsce. Nasze rozumienie "historii transnarodowych" (takich ja: nowa historia imperialna, historia translokalna czy historia globalna) wykracza poza dwustronne koncepcje „histoire croisée” czy „Beziehungsgeschichte”. Stoimy na stanowisku, że historia każdej grupy wpływa na historię innych grup, tworząc wielorakie i nakładające się na siebie sieci i relacje.

Koncentrujemy się na splotach historycznych bez preferencji dla jednego wyraźnego podmiotu historycznego, ale obejmujących wiele grup etnicznych, religii, kultur i klas społecznych. Skupiamy się zatem na mobilności społecznej i przestrzennej oraz na ruchach intelektualnych i kulturowych. Szczególnie interesują nas wzajemne zmiany, przesunięcia i napięcia, które zachodziły w obrębie historii Polski i poza nią, dlatego zapraszamy do składania propozycji opartych na różnych źródłach: tekstowych, wizualnych, kartograficznych itp. Tematy prezentowane w ramach tej serii obejmują:

- historie migracji społecznych i przestrzennych;
- historie transferów kulturowych i intelektualnych;
- historie zmian społecznych i gospodarczych;
- historie wzajemnych oddziaływań etnicznych, językowych i religijnych;
- historie środowiskowe (zwłaszcza na pograniczu).

Seria została zainicjowana przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla (Polska Akademia Nauk). Redaktorami serii są: Miloš Řezník (DHI Warszawa), Magdalena Saryusz-Wolska (DHI Warszawa, managing editor), Maciej Górny (IH PAN), Maciej Janowski (IH PAN), Catherine Gousseff (CNRS Paryż), Keely Stauter-Halsted (University of Illinois Chicago).

Kontakt i propozycje wydawnicze: saryusz-wolska@dhi.waw.pl

01
wrz
Konferencja
Workshop: „The Circle of Life” – Birth, Dying, and the Liminality of Life since the Nineteenth Century
Czytaj więcej