Nowe Publikacje

 

Tegoroczna pandemia miała wyraźnie negatywny wpływ na wiele rodzajów działalności naukowej. Chyba najbardziej niekorzystnie odbiła się na podróżach badawczych, konferencjach i innych imprezach publicznych. Jednocześnie można było jednak intensywnie pracować nad pisaniem tekstów, przygotowywaniem tomów prokonferencyjnych, przekładami i redakcjami, dzięki czemu widoczny jest efekt przyspieszenia. Wskutek tego program publikacji NIH w Warszawie na najbliższe miesiące i na rok 2021 wyraźnie się powiększył.

W nadchodzącym czasie będziemy mogli zaoferować liczne nowe publikacje po niemiecku, polsku i angielsku – w naszych seriach wydawniczych oraz jako odrębne publikacje. W końcowej fazie przygotowań znajduje się na przykład tom „Official History in Eastern Europe” pod redakcją Koriny Amacher z Genewy, Andrija Portnova z Frankfurtu nad Odrą i Wiktorii Serhijenko z Kijowa. Tematem tej książki, która ukaże się zimą jako 40 tom serii NIH „Einzelveröffentlichungen”, są aktualne problemy publicznej polityki historycznej i dydaktyki w Polsce, na Ukrainie i w Rosji.

Krótko przed zakończeniem redakcji znajduje się również kolejny tom z tej samej serii. Będzie on poświęcony związkowi między kształtowaniem się narodów a polityką zagraniczną w dwudziestowiecznej Europie. Do pracy nad tym wydawnictwem udało się pozyskać byłą przewodniczącą Rady Naukowej NIH w Warszawie, Biankę Pietrow-Ennker z Konstancji oraz liczne, międzynarodowe grono renomowanych autorów.

Bardzo zaawansowane są ponadto prace nad publikacją „‚Space’ as a Category for the Research of the History of Jews in Poland”, którą redaktorki Ruth Leiserowitz i Maria Cieśla oddadzą wkrótce do druku w instytutowej serii wydawnictwa Harrassowitz „Quellen und Studien”. W tej samej serii zaplanowany jest również tom poświęcony problematyce paryskich traktatów pokojowych po pierwszej wojnie światowej w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (red. Dariusz Makiłła i Miloš Řezník), który zostanie opublikowany na początku przyszłego roku. Z kolei wiosną 2021 roku pojawi się publikacja Schweden in Mitteleuropa: Auswirkungen, Nachwirkungen, Erinnerung (red. Miloš Řezník i Katja Rosenbaum), powstająca we współpracy z Muzeum w Lützen.

Sabine Jagodzinski finalizuje we współpracy z innymi redaktorkami i redaktorami publikacje pokonferencyjne o szlachcie na kulturowym pograniczu w epoce nowoczesnej, zwłaszcza w historycznych Prusach od XVIII do XX wieku, a także o „twórcach regionów” w Europie Środkowo-Wschodniej. Wszystkie te tomy – i jeszcze kilka innych – są pokłosiem konferencji, które warszawski NIH organizował sam albo w kooperacjach od lata 2018 do początku 2020 roku.

Kolejnym priorytetem prac w ostatnich miesiącach były tłumaczenia na polski i niemiecki. Sporo tomów znajduje się obecnie w przygotowaniu. Bardzo zaawansowany jest pierwszy przekład z języka litewskiego w dotychczasowej działalności publikacyjnej warszawskiego NIH – książka „Loyalitäten in der Krise: Die Transformation des politischen Bewusstseins des litauischen Adels zwischen 1795 und 1831” Haliny Beresnevičiūtė-Nosálovej. 

Do zakończenia opracowania redakcyjnego zbliżają się ponadto wydane w oryginale po niemiecku monogra e Pavla Kolářa o „poststalinizmie” oraz Franka Böscha o historii mediów. Publikacja warszawskiego historyka Jacka Kordla „Das Recht der Macht oder die Macht des Rechts” o osiemnastowiecznej dyplomacji Wettinów ukaże się w Dreźnie w kooperacji z tamtejszym Instytutem Saksońskiej Historii i Etnologii. Na finiszu znajdują się poza tym prace redakcyjne nad polskim wydaniem książki Nielsa Gutschowa pod tytułem „Ordnungswahn. Architekten planen im eingedeut- schten Osten 1939–1945” (Basel 2001), którego redakcją naukową zajęła się Aleksandra Paradowska z Poznania.

Wśród nowych monografii i można z kolei wymienić pracę Aleksandry Kmak-Pamirskiej „Centrum – Peryferia – Naród. Uwarunkowania w Polsce i w Niemczech w XIX wieku i na początku XX wieku”, która ukaże się wkrótce w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego i będzie stanowiła zakończenie projektu realizowanego przez autorkę w warszawskim NIH.

 

20
cze
Konferencja
Konferencja: "Konflikty w miastach Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej, Pomorza i Śląska w XIII-XVIII wieku i sposoby ich przezwyciężania"
Czytaj więcej