Od imperiów do narodów. Wojna i transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej 1914-1923

Dyskusja wokół drugiego tomu książki Włodzimierza Borodzieja i Macieja Górnego Nasza wojna. Narody 1917-1923 (wydawnictwo WAB, Warszawa 2018) odbyła się w siedzibie NIH 24 października. Rozmowa moderowana przez Jochena Böhlera, historyka I i II wojny światowej, krążyła wokół tematów ważnych w pierwszych miesiącach odrodzonej Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Trzech dyskutantów mówiło o konflikcie państwa narodowego z utrwalonym w świadomości nowych obywateli dziedzictwem imperialnym. Jak gwałtowna była ta zmiana? Czy jesień 1918 roku rzeczywiście jest ostrą cezurą, oddzielającą stary świat imperiów (a dla Polaków – okres bez własnego państwa) od świata narodów, czy też należałoby się do tej symbolicznej cezury odnosić z dystansem? Czym różniła się ówczesna transformacja ustrojowa Europy Środkowo-Wschodniej od tej późniejszej z 1989 roku? Na ile polskie doświadczenie walk o niepodległość jest wyjątkowe, a na ile mieści się w regionalnej normie? Czy niepodległość była dziełem wspólnego wysiłku różnych sił politycznych, czy też faktem niezależnym od szalejących w Polsce i w całym regionie konfliktów i wzajemnych nienawiści? Jak różne grupy społeczne: kobiety, chłopi, robotnicy, zareagowali na przełom roku 1918? Wszystkie te zagadnienia przewijały się w dyskusji, jak również w pytaniach z sali. Być może niektóre z nich powrócą przy okazji niemieckiego wydania książki, ukazującego się także jesienią 2018 roku.

01
wrz
Konferencja
Workshop: „The Circle of Life” – Birth, Dying, and the Liminality of Life since the Nineteenth Century
Czytaj więcej