Oferta współpracy

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie poszukuje współpracowników zewnętrznych do opracowywania tekstów niemieckich i polskich oraz do prac redakcyjnych i recenzenckich. Poszczególne zlecenia są rozliczane na postawie umów o dzieło bądź umów o honorarium. Zakres prac wynika z bieżących potrzeb Instytutu i jest szczegółowo uzgadniany w poszczególnych przypadkach. Gros prac polega na redakcji końcowej, formalnym ujednolicaniu, recenzowaniu manuskryptów książek oraz na sporządzaniu sprawozdań z działalności poszczególnych sekcji Instytutu.

Warunkiem podjęcia współpracy jest podstawowa orientacja w dyskursie i terminologii tekstów historycznych, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i/lub polskiego na poziomie natywnym łącznie z gramatyką i interpunkcją, a także znajomość standardowych programów do obróbki tekstów.

Oczekujemy elastyczności, zachowywania poufności, dobrych umiejętności komunikacyjnych i niezawodności.

Prosimy o kierowanie ofert pod następującym adresem:

 

Pałac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39
PL-00-540 Warszawa

Tel.: +48-22-525 83-00
Fax: +48-22-525 83-37

E-Mail: dhi@dhi.waw.pl

02
cze
Konferencja
Leisure History(ies): The Significance of Summer in the Biography
Czytaj więcej