Stypendia dla naukowców poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie

Stypendia dla naukowców poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie

[Ausschreibung beendet!]

IH PAN, NIH oraz IAE PAN zapraszają do składania wniosków o 4 stypendia badawcze w okresie 10 lipca 2022 – 30 czerwca 2023 roku (wniosek może obejmować do 12 miesięcy z możliwością przesunięcia w czasie oraz przedłużenia). Stypendia są przeznaczone dla badaczy i badaczek z Ukrainy Białorusi lub Rosji, pozbawionych możliwości pracy w swoim zawodzie i kraju. Pobyt w Warszawie ma na celu umożliwienie im przygotowania wniosków na dłuższe projekty badawcze finansowane przez instytucje badawcze w Polsce i innych krajach.

Procedura

Kandydaci proszeni są o złożenie projektów badawczych (do 10.000 znaków ze spacjami w języku angielskim, polskim lub niemieckim) wraz z pismem przewodnim, zwięzłym życiorysem naukowym i opisem aktualnej sytuacji zawodowej oraz klauzulą dotyczącą danych osobowych w formie elektronicznej na adres dhi@dhi.waw.pl. Wspólna komisja ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów z kandydatami w razie potrzeby. Termin zgłoszeń pisemnych upływa 1 lipca 2022 roku.

Warunki i obowiązki

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę konkursową, otrzymają stypendium w wysokości 4.500 PLN oraz zakwaterowanie w pokojach gościnnych IH PAN w Warszawie albo IAE we Wrocławiu w czasie pobierania stypendium. W szczególnych przypadkach możliwe jest zakwaterowanie także członków rodzin Stypendystów przez cały okres albo część tego okresu. Stypendyści będą zobowiązani do regularnego uczestnictwa w pracach naukowych w ramach zakładów, pracowni i projektów badawczych IH PAN. IAE PAN i NIH zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Wyniki

Decyzje wspólnej komisji IH PAN, NIH i IAE PAN zostaną podane do wiadomości Kandydatów w ciągu tygodnia od zamknięcia konkursu.

28
lis
Konferencja
Memory of the Past and Politics of the Present
Czytaj więcej