Nota biograficzna

Urodzona w 1985 r. w Warszawie; studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją antropologia społeczna (2004-2009); 2009 magisterium w Instytucie Socjologii UW; studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UW (2009-2012) oraz w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk (2012-2014); studia arabistyczne na Wydziale Orientalistyki UW (2011-2014, zakończone licencjatem); 2015 obrona doktoratu w Szkole Nauk Społecznych PAN; dwukrotna stypendystka Centrum Studiów nad Uchodźcami Uniwersytetu Oksfordzkiego (w 2012 i 2015 roku); naukowiec wizytujący na Birzeit University (od kwietnia do września 2015); adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (od czerwca do listopada 2015); adiunkt w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego (2015-2019); naukowiec wizytujący w Leibniz-Zentrum Moderner Orient (od stycznia do września 2017); od maja 2019 pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.


Dorota Woroniecka-Krzyzanowska joined the research project ‘Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc’ in May 2019 on behalf of the German Historical Institute Warsaw. She holds degrees in Arabic studies (BA) and sociology (MA) from the University of Warsaw and a PhD in social sciences from the Polish Academy of Sciences. Her PhD thesis focused on the relation between identity and place in the context of protracted exile, based on ethnographic study of a Palestinian refugee camp. In addition to several book chapters, Dorota published in Political Geography, Anthropological Forum, Journal of Refugee Studies and International Review for the Sociology of Sport. Her research interests are forced migration, urban anthropology, local governance and knowledge production with geographical focus on the Middle East. 


Zainteresowania badawcze

Główne zainteresowania badawcze, w ramach obecnie realizowanego projektu naukowego, dotyczą wymiany intelektualnej między Polską a Irakiem w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem architektury i planowania przestrzennego.

Inne zainteresowania badawcze:
•    antropologia społeczna regionu Bliskiego Wschodu
•    antropologia miasta
•    migracja przymusowa w rejonie Bliskiego Wschodu
•    historia współczesna Iraku


Publikacje

Rozdziały w publikacjach zbiorowych (wybór):

Participation in Spaces of Exile: The Making of Change in a Palestinian Refugee Camp in the West Bank, w: Spaces of Participation: Topographies of Political and Social Change in Morocco, Egypt and Palestine, red. Randa Aboubakr, Ulrike Freitag i Sarah Jurkiewicz, American University of Cairo Press [w druku].

Refugee Camp as Mediating Locality: Memory and Place in Protracted Exile, w: Memories on the Move: Experiencing Mobility, Rethinking the Past, red. Monika Palmberger i Jelena Tosic, Palgrave Macmillan: Londyn 2016, s. 47-74.

Maps as a Site of Struggle: the Process of Mapmaking in a Case of Protracted Border Conflict, w: Border Conflicts in the Contemporary World, red. Anna Moraczewska i Wojciech Janicki, UMCS: Lublin 2014, s. 313-327.

Sport jako narzędzie mobilizacji kulturowej. Przypadek klubu Ardoyne Kickhams, w: Antropologia terenowa wobec problemów etnicznych Europy, red. Ewa Nowicka-Rusek
i Michał Kowalski, NOMOS: Kraków 2012, s. 13-28.

Polish Parliamentarian Attitudes toward Gender Equality and Gender Quotas: National and European Influences, w: National and European? Polish Political Elite in Comparative Perspective, red. Włodzimierz Wesołowski, Joshua K. Dubrow i Kazimierz Słomczyński, Wydawnictwo IFiS PAN: Warszawa 2010, s. 125-147
(razem z Joshuą K. Dubrowem).
 


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

Stypendium doktorskie „Etiuda” Narodowego Centrum Nauki (10.2013-09.2015); stypendystka programu „Fuga” na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki (11.2015-10.2018); sekretarz redakcji czasopisma Ask: Research and Methods wydawanego przez Polską Akademię Nauk i The Ohio State University Libraries; indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego drugiego stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze.


26
sty
Wykład
Prof. dr hab. Frank Bösch (Poczdam): Przełomowy rok 1979: podróż papieża do Polski i przeobrażenie świata
Czytaj więcej