Nota biograficzna

Urodzona w 1979 r. w Wismarze; 1998–2001 doskonalenie zawodowe – księgarz w Bremie; 2001-–2007 studia magisterskie z historii sztuki i literaturoznawstwa niemieckiego na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie; studentka asystująca w Katedrze Historii Sztuki Europy Wschodniej (prof. dr hab. Adam Labuda); 2007–2012 pracownik naukowy w Centrum Badawczym Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (GWZO) przy Uniwersytecie w Lipsku, grupa projektowa: „Osmański Orient a Europa Środkowo-Wschodnia. Studia porównawcze percepcji i interakcji w strefach przygranicznych w okresie od XVI do XVIII wieku“; 2013 obrona pracy doktorskiej pt. „Komemoracja ekspansji osmańskiej w polsko-litewskiej kulturze szlacheckiej i dworskiej. Na przykładzie rezydencji Żółkwi i rodów Żółkiewskich, Sobieskich i Radziwiłłów (1595–1783)”; 2012–2014 staż naukowy w Fundacji Pruskie Zamki i Ogrody Berlin-Brandenburgia w Poczdamie; od 2015 pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.


Zainteresowania badawcze

Główny aspekt prowadzonych aktualnie badań osadzony jest w temacie badawczym nr 1 NIH (Regionalność i powstawanie regionów) i realizowany jest w ramach projektu cząstkowego pt. „Reprezentacje tożsamości szlacheckiej w Prusach Królewskich w XVII i XVIII wieku“.

Inne zainteresowania badawcze:

•   Sztuka średniowieczna i nowożytna w Europie Średnio-Wschodniej

•   Szlacheckie kultury komemoracji i reprezentacji

•   Percepcja orientu

•   Relacje obrazowo-tekstualne


Publikacje

Publikacje książkowe


W namiotach wezyrskich. Komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej, ISBN 978-66104-52-5, wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2020, 433 str.

Die Türkenkriege im Spiegel der polnisch-litauischen Adelskultur. Kommemoration und Repräsentation bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł (Studia Jagellonica Lipsiensia 13). Ostfildern 2013 [praca doktorska]. ISBN 978-3-7995-8413-5.

Die illustrierte Apokalypse Heinrichs von Hesler im Deutschen Orden. Studien zu Bild, Text und Kontext. Stuttgart 2009 (CISA 6) [praca magisterska]. ISBN 978-3-89821-984-6.


Wydania wspólne

Regionalität als historische Kategorie. Ostmitteleuropäische Perspektiven. Osnabrück 2019 (razem z Aleksandrą Kmak-Pamirską, Milošem Řezníkiem).

Forschungen zur Frühen Neuzeit am Deutschen Historischen Institut Warschau. DHI Warschau 2016 / Badania nad epoką wczesnonowożytną w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (broszura informacyjna, w języku polskim oraz niemieckim).

Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis 18. Jahrhundert (razem z Robertem Bornem) (Studia Jagellonica Lipsiensia 14). Ostfildern 2013. ISBN 978-3-7995-8414-2.


Artykuły

European and Exotic – Jan III Sobieski’s commemorative and representative Strategies towards Polish-Ottoman Relations, w: Art of the Orient, t. 6, 2017, s. 144-155. online: http://www.czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/aoto/6/aoto612.pdf (17.12.2018)

Adlige Repräsentationskulturen des Königlichen Preußen im 17. und 18. Jahrhundert. Regionale Annäherung an ein Problemfeld, w: Heide Wunder, Hans-Jürgen Bömelburg, Dennis Hormuth, Axel Walter, Siegrid Westphal (wyd.): Adelskulturen im Baltikum (w druku, wyjście drukiem 2018r.).

Region und Regionalität in den adligen Repräsentationskulturen im Königlichen Preußen des 17. und 18. Jahrhunderts, w: Sabine Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirska, Miloš Řezník (wyd.): Regionalität als historische Kategorie. Ostmitteleuropäische Perspektiven. Osnabrück 2019, S. 209–237.

Überlegungen im Nachklang der Konferenz „Regionalität als historische Kategorie. Prozesse, Diskurse, Identitäten im Mitteleuropa des 16.–19. Jahrhunderts“, w: Andrea Bonoldi / Hannes Obermair (wyd.): Verkehr und Infrastruktur / Trasporti e infrastrutture. Geschichte und Region / Storia e regione 25 (2016), z. 2, str. 128–136.

(razem Aleksandrą Kmak-Pamirską).„unsers Dagelÿs beÿ dieser Kunst erworbene renommie“ – Gérard Dagly und seine Berliner Hofwerkstatt. w: Monika Kopplin (wyd.): Gérard Dagly (1660–1715) und die Berliner Hofwerkstatt, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Museum für Lackkunst (Münster, 19.4.–26.7.2015), München 2015, str. 17–29.

„Die Zauberkraft der Mahlerei und Prospektive…“ – Das Landschaftszimmer um 1800 (razem z Matthiasem Gärtnerem) , w: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (wyd.): Königliche Gartenlust im Park Sanssouci. Inszenierung, Ernte und Genuss. Begleitband zur Ausstellung „Paradiesapfel. Park Sanssouci 2014, 18.4.–31.10.2014“. Berlin 2014, str. 140–143.

Die Türkenkriege im Spiegel der polnisch-litauischen Adelskultur. Kommemoration und Repräsentation bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł, w: Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 7 (2013/2014), str. 344– 357.

Eduard Raczyńskis Perzeption des osmanischen Orients in Bild und Text seines Reisetagebuchs, w: Robert Born, Sarah Lemmen (wyd.): Orientalismen in Ostmitteleuropa. Wahrnehmung und Deutung der außereuropäischen Welt im langen 19. Jahrhundert (Postcolonial Studies 19). Bielefeld 2014, str. 187–220.

Ein polnischer „Thron der Andenken“ aus dem Jahr 1783. w: Robert Born, Sabine Jagodzinski (wyd.): Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis 18. Jahrhundert (Studia Jagellonica Lipsiensia 14). Ostfildern 2013, str. 299–315.

Mit den Waffen des Gegners – Orientalische Elemente und Gedenken der Türkenkriege in der polnischen Adelskultur des 17. Jahrhunderts, w: Magdalena Długosz, Piotr O. Scholz (wyd.): Sarmatismus versus Orientalismus in Mitteleuropa /Sarmatyzm versus Orientalizm w Europie Środkowej. Berlin 2012, str. 315–353.

The Portrait of the King – Imagining and Representing Jan III Sobieski as Ruler of Poland and Lithuania, w: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai. Acta Academiae Artium Vilnensis / Vilniaus Dailės Akademijos Darbai, 55/56 (2012), str. 275–305.

Andenken an die Türkenkriege – Schlachtenkommemoration des polnischen Adels im 17. und 18. Jahrhundert, w: Horst Carl, Ute Planert (wyd.): Militärische Erinnerungskulturen vom 14.–19. Jahrhundert. Träger – Medien – Deutungskonkurrenzen. (Herrschaft und soziale Systeme in der Frühen Neuzeit 15). Göttingen 2012, str. 129–153.

Ein polnischer Blick? Eduard Raczyńskis Tagebuch der Reise ins Osmanische Reich im Jahr 1814 / Polskie spojrzenie? Dziennik podróży Edwarda Raczyńskiego do imperium osmańskiego w 1814 roku, w: Adam S. Labuda, Michał Mencfel, Wojciech Suchocki (wyd.): Edward i Atanazy Raczyńscy. Osobowości – Dzieła – Wybory – Epoka. Poznań 2010, str. 181–203.

knecht und frouwe. Ordensritterliche Marienverehrung in der illustrierten Apokalypse Heinrichs von Hesler, w: Gerhard Eimer u.a. (wyd.): Terra sanctae Mariae. Mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preußen. Bonn 2009, str. 155–171.

„Diß sint gebede von unse frauwe...“ Das Gebetbuch Ms. germ. 489 der Staatsbibliothek zu Berlin, w: Katja Bernhardt, Piotr Piotrowski (wyd.): Grenzen überwindend. Festschrift für Adam S. Labuda. Berlin 2006 (CD-ROM).Recenzje/Sprawozdania z konferencji Aleksandra Koutny-Jones: Visual Cultures of Death in Central Europe. Contemplation and Commemoration in Early Modern Poland-Lithuania, 2015 [Pol-Int, 24.10.2016, https://www.pol-int.org/de/publikationen/visual-cultures-death-central-europe-contemplation-and#r5200.]


Współpraca redakcyjna

Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (wyd.): Die Bildergalerie Friedrichs des Großen. Geschichte – Kontext – Bedeutung. Regensburg 2015.

Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (wyd.): Königliche Gartenlust im Park Sanssouci. Inszenierung, Ernte und Genuss. Begleitband zur Ausstellung „Paradiesapfel. Park Sanssouci 2014, 18.4.–31.10.2014“. Berlin 2014.


Hasła encyklopedyczne / Numery katalogowe

Apokalypse, sog. Deutschordensapokalypse, w: Małgorzata Omilanowska (wyd.): Katalog zur Ausstellung „Tür an Tür. Polen – Deutschland. 1000 Jahre Kunstund Geschichte", Köln 2011, str. 128.


Wystawy

Współpraca koncepcyjna i organizacyjna przy wystawie częściowej „Von Blumenkammern und Landschaftszimmern. Der Garten im Innenraum 1740–1860“ prezentowanej w Hofgärtnerhaus w Römische Bäder w ramach wystawy „Paradiesapfel. Park Sanssouci 2014“, 18.4.–31.10.2014.


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

Członkostwo w Grupie Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów „Wspólne dziedzictwo kultury“
Członkostwo w Związku Niemieckich Historyków Sztuki
2013    Nagroda Naukowa Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 2013 roku w kategorii „Najlepsza Dysertacja“
2005    Stypendium Fundacji ZEIT – Akademia Letnia we Wrocławiu „History Takes Place – Europäische Gedächtnisorte: Breslau“
2003    Stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) we Wrocławiu


Wydarzenia

Szlachta bez granic? Tożsamości i reprezentacje w Prusach Królewskich i Książęcych
czw. 04.03.2021 | 10:00 -
czw. 04.03.2021 | 17:00
Konferencja
dr Sabine Jagodzinski
Warszawa
Czytaj więcej
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – kształtowanie pamięci przez rodzinę Stanisława Żółkiewskiego na przykładach sztuki sepulkralnej
pią. 11.12.2020 | 11:00 -
pią. 11.12.2020 | 16:00
Wykład
Prezentacja książki
dr Sabine Jagodzinski
online
Czytaj więcej
Kunstgeschichte am DHI Warschau: Forschungsprojekte und Fördermöglichkeiten
czw. 19.09.2019 | 09:00 -
sob. 21.09.2019 | 00:00
Konferencja
Wykład
dr Sabine Jagodzinski
dr Annika Wienert
Warszawa
Czytaj więcej
Konferencja: Twórcy regionów w Europie Środkowo-Wschodniej
pon. 13.05.2019 | 10:00 -
śro. 15.05.2019 | 17:00
Konferencja
dr Maria Cieśla
dr Sabine Jagodzinski
dr Zdeněk Nebřenský
prof. dr hab. Miloš Řezník
Warszawa
Czytaj więcej
Doroczna Konferencja ASEEES, Boston
czw. 06.12.2018 | 10:00 -
sob. 08.12.2018 | 18:00
Konferencja
dr Zdeněk Nebřenský
dr Maria Cieśla
dr Sabine Jagodzinski
dr Sabine Stach
Boston
Czytaj więcej
15. Debata Lelewelowska: Zamek bez zbiorów – zbiory bez zamku. O współczesnym wykorzystaniu architektoniczno-artystycznej spuścizny czasów nowożytnych
śro. 06.12.2017 | 18:00
Debata Lelewelowska
dr Sabine Jagodzinski
Warszawa
Czytaj więcej
Szlachta na pograniczu. Transkulturowe powiązania w Prusach (XVIII–XX w.)
czw. 22.06.2017 | 09:00 -
sob. 24.06.2017 | 19:00
Konferencja
prof. dr hab. Miloš Řezník
dr Sabine Jagodzinski
Gdańsk
Czytaj więcej
"Regionalność jako kategoria historyczna - procesy, dyskursy, tożsamości w Europie Środkowej XVI - XIX wieku"
pon. 07.11.2016 | 16:00 -
śro. 09.11.2016 | 18:00
Konferencja
prof. dr hab. Miloš Řezník
dr Sabine Jagodzinski
Warszawa
Czytaj więcej
27
wrz
Konferencja
Relacje i struktury władzy w mieście średniowiecznym i nowożytnym
Czytaj więcej