Relacje i struktury władzy w mieście średniowiecznym i nowożytnym

Konferencja

pon. 27.09.2021 | 09:00 -
pon. 27.09.2021 | 18:00
Warszawa

Program

Plakat

 

Organizatorzy: 

dr Anna Pomierny-Wąsińska (Instytut Historii PAN) 

mgr Maciej Radomski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) 

mgr Michał Słomski (Instytut Historii PAN) 

mgr Konrad Szuba (Instytut Historii PAN) 

mgr Patrycja Szwedo-Kiełczewska (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW)

współpraca: dr Piotr Okniński (Wydział Historii UW) 

 

kontakt: konferencja.miasto2020@gmail.com

Opieka merytoryczna: 

prof. Halina Manikowska (Instytut Historii PAN) 

dr hab. Urszula Sowina, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) 

dr hab. Ewa Wółkiewicz, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

 

 

 

04
lis
Imprezy Wystawa
Wystawa: Splendor władzy: Wettynowie na tronie Rzeczpospolitej
Czytaj więcej