Prof. dr hab. Birgit Aschmann (Berlin): „Epoka uczuć”? Historia emocji XIX wieku

Wykład

wto. 28.01.2020 | 14:00
Warszawa

Czy wiek XIX można opisywać jako „epokę emocji”? Wykład będzie poświęcony zagadnieniu, dlaczego, za pomocą jakiego instrumentarium naukowego i z jakim pożytkiem można badać emocje w XIX stuleciu. Chodzi przede wszystkim o pokazanie, że w tej tematyce nie chodzi o miękki sentymentalizm, lecz zawsze również o twarde kwestie władzy. Uczucia są bowiem nierozerwalnie związane z polityką. Można zatem udowodnić, że dzieje Oświecenia i Rewolucji Francuskiej da się opowiedzieć jeszcze raz, inaczej, z perspektywy historii emocji. Można ponadto rozpatrywać poczucie honoru jako zjawisko, które w szczególny sposób odcisnęło piętno na XIX wieku – w sprawach osobistych, ale przede wszystkim również w konstelacjach międzynarodowych konfliktów. Zostanie to przykładowo zademonstrowane w odniesieniu do genezy wojen prusko-francuskich. Należy wreszcie zwrócić uwagę na to, że określone emocje zawsze powracały w konstelacjach kryzysów w epoce nowożytnej. Nienawiść i lęk nie są więc uczuciami, które odgrywają szczególną rolę tylko we współczesności. Wprost przeciwnie – porównanie pokazuje, że podobne emocje odgrywały nader ważną rolę już w XIX i na poczatku XX wieku.

Birgit Aschmann jest profesorem historii europejskiej XIX wieku na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Oprócz rozprawy habilitacyjnej na temat narodowego dyskursu o honorze, poprzedzającego dziewiętnastowieczne wojny prusko-francuskie, opublikowała liczne książki poświęcone historii emocji, XIX wieku, monarchii i katolicyzmu. Jej publikacja Gefühl und Kalkül. Der Einfluss von Emotionen auf die Politik des 19. und 20. Jahrhunderts ukazała się w 2005 r., a jej najnowsze dzieło nosi tytuł Durchbruch der Moderne? Neue Perspektiven auf das 19. Jahrhundert (Frankfurt am Main 2019).

ULOTKA

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej