Konferencja „Momenty monetyzacyjne i strefy komercjalizacji w rejonie Morza Bałtyckiego w latach 1050–1450“

Konferencja

czw. 13.09.2018 | 09:00 -
pią. 14.09.2018 | 14:30
dr hab. Dariusz Adamczyk
Warszawa

PROGRAM

 

XI i XII wieku w regionie Morza Bałtyckiego doszło do przekształcenia się gospodarki opartej na łupie i handlu dalekosiężnym, typowej dla epoki Wikingów, w struktury organizacyjne silniej zakorzenione w regionie i sprzyjające wymianie towarami masowymi. Równocześnie rozpoczęto intensywniejsze niż wcześniej bicie monet na tym obszarze. Prowadzi to do szeregu pytań: czy ten rozwój był konsekwencją procesów gospodarczych lub potrzeb fiskalnych? Które sektory gospodarki i które warstwy społeczne zostały skomercjalizowane? Gdzie i do jakiego stopnia można mówić o integracji rynkowej? I wreszcie, czy monetyzacja przebiegała liniowo, czy też charakteryzowała się zakłóceniami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi? Tymi zagadnieniami, w szerokim geograficznym i chronologicznym ujęciu zajmą się badacze z Niemiec, Polski, Szwecji, Danii i Czech.

 

 

26
kwi
Wykład
Prof. dr hab. Malte Rolf (Oldenburg): Imperial Russian Rule in the Kingdom of Poland, 1864-1915
Czytaj więcej