Home movies. Niechciane historie

Pokaz filmu

wto. 17.11.2020 | 18:00
Warszawa

--- przełożone na 2021 r. ---

Zobacz zupełnie nieznane w Polsce świadectwa filmowe z okupacji niemieckiej nagrane przez niemieckich żołnierzy stacjonujących na terenach byłej II RP oraz przedsiębiorców.

W 1932 roku firma Kodak wprowadziła na rynek wynalazek, który zdemokratyzował kino – lekkie, przenośne kamery. Węższa niż w przypadku profesjonalnego sprzętu taśma 8mm pozwalała zapisać na jednej rolce 10 minut nagrania. Firma zapewniała pełną obsługę w myśl hasła: „Ty naciskasz przycisk, my robimy resztę”. Filmowcy-amatorzy utrwalali więc na taśmach wszystko: relacje z wakacji i podróży, uroczystości rodzinne, wydarzenia publiczne, spacery i życie domowe. Niektórzy próbowali kręcić scenki rodzajowe.

Wybuch wojny nie oznaczał końca kariery home movies. Filmowcy-amatorzy w żołnierskich mundurach poruszali się po całej Europie, docierając wszędzie, gdzie stacjonowały niemieckie wojska. Utrwalali to, czego nie chciały widzieć kamery filmujące na użytek propagandy III Rzeszy: zniszczone miasta i wsie, drogi pełne zrozpaczonych, bezradnych ludzi. Im dłużej trwała wojna, tym rejestrowane obrazy stawały się dramatyczniejsze: groby zabitych, masowe egzekucje cywili, płonące wioski. Wojna się skończyła, a filmy stały się wstydliwą pamiątką, jeszcze jednym kłopotliwym spadkiem po historii. Wylądowały na strychach, zamknięte, zakurzone, źle przechowywane – tworzą niechciane archiwum.

To właśnie te nieznane i odrzucone świadectwa filmowe z okresu okupacji niemieckiej nagrywane przez żołnierzy i przedsiębiorców będą tematem spotkań. W ramach każdego z nich pokażemy wybrane fragmenty filmów poświęcone innemu okresowi bądź aspektowi okupacji niemieckiej oraz życia codziennego na terenach polskich okupowanych przez III Rzeszę.

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.Partnerzy: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Miejsce: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

Wstęp wolny

 

PROGRAM:

15 września, godz. 18.00
Spotkanie ze Wschodem
Wkraczając na tereny Polski we wrześniu 1939 roku a potem w czerwcu 1941 na tereny byłych Kresów, wielu Niemców było wyposażonych w amatorskie kamery, ich pierwsze zetknięcie ze wschodem jest więc dobrze udokumentowane. Co szokowało, zaskakiwało, fascynowało Niemców trzymających kamery? Jaki obraz byłej II RP wyłania się z tych nagrań ? Jak to co zastali miało się do propagandowego obrazu Polski i Polaków?

Goście: prof. Włodzimierz Borodziej, dr Felix Ackermann
Moderacja: Michał Wójcik

29 września, godz. 18.00
Różne Polski
Jak różniła się sytuacja mieszkańców II Rzeczpospolitej w czasie okupacji niemieckiej w zależności od tego, w której części kraju mieszkali przed wojną? Jakie były plany III Rzeszy wobec określonych terenów? Podczas potkania zobaczymy filmy amatorskie m.in. z Zakopanego, prowincji na terenie Generalnego Gubernatorstwa, terenów wcielonych do Rzeszy (np. Poznań) oraz terenów wschodnich (np. okręg lwowski).

13 października, godz. 18.00
Okupowana Warszawa 1939–1945
Jaki obraz okupowanej Warszawy wyłania się z amatorskich niemieckich nagrań? Czym była dla stacjonujących tutaj Niemców stolica Polski – atrakcją turystyczną, polem bitwy, przystankiem w drodze na Wschód?

27 października, godz. 18.00
Ludność żydowska pod okupacja niemiecką
Jest wiele amatorskich filmów pokazujących ludność żydowską i getta na terenach byłej RP w pierwszym okresie niemieckiej okupacji. Czym różnią się one od materiałów propagandowych? Dlaczego Niemcy tak często nagrywali getta i co ich w tym temacie fascynowało?

17 listopada godz. 18.00
Codzienność okupanta
Jak wyglądała codzienność Niemców w okupowanym kraju? W jaki sposób urządzali sobie tutaj życie, jak mieszkali, jak spędzali czas wolny i jak wyglądały ich relacje z lokalną ludnością? Porozmawiamy też o filmach amatorskich jako źródle do badań historycznych. Co nowego wnoszą te materiały do naszej wiedzy na temat nazizmu i II wojny światowej? Czym różnią się one od innych źródeł, dokumentów urzędowych, relacji świadków, zdjęć, czy filmów propagandowych? Na co trzeba szczególnie uważać przy ich analizie?

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej