Prof. dr hab. Frank Bösch (Poczdam): Przełomowy rok 1979: podróż papieża do Polski i przeobrażenie świata

Wykład

wto. 26.01.2021 | 14:00
Warszawa

Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła do Polski w czerwcu 1979 roku jest uważana za ważny punkt zwrotny w polskiej historii najnowszej. Jednocześnie jednak na całym świecie mnożyły się wówczas zasadnicze przełomy i rewolucje, które legły u źródeł obecnych wyzwań. W wielu częściach świata religia stawała się nową siłą polityczną. Wskutek rewolucji irańskiej, a także wojny w Afganistanie, na globalną agendę wszedł polityczny islam. W Ameryce Łacińskiej teologia wyzwolenia przyczyniła się do rewolucji w Nikaragui. Dynamiki nabierała zarazem globalizacja ekonomiczna – między innymi za sprawą rynkowo-liberalnych reform Margaret Thatcher i reformy gospodarczej w Chinach za Deng Xiaopinga. W następstwie kryzysów naftowych, a także awarii elektrowni atomowej koło Harrisburga większą uwagę zyskiwały również szeroko dziś dyskutowane zagadnienia ekologiczne. Wspólną cechą tych wydarzeń było to, że stanowiły wyzwanie dla istniejących paradygmatów oraz inicjowały zasadnicze przemiany. Poczynając od podróży papieża do Polski, wykład demonstruje, w jakie interakcje wschodziły ze sobą te wydarzenia, obwieszczając początek naszej teraźniejszości.

Frank Bösch jest profesorem historii europejskiej XX wieku na Uniwersytecie Poczdamskim i dyrektorem Centrum Badań nad Historią Najnowszą im. Leibniza w Poczdamie (ZZF). Jest też autorem licznych książek, między innymi o historii partii politycznych (Die Adenauer-CDU, 2001) i ruchów konserwatywnych (Das konservative Milieu, 2002), historii mediów (Mediengeschichte, 2011, zaktualizowana 2019, polski przekład w przygotowaniu) oraz o najnowszej historii Niemiec Wschodnich i Zachodnich (Geteilte Geschichte, 2015). Jego najnowsza książka: Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann z 2019 roku miała już sześć wydań.

Ulotka

 

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89669714602?pwd=Ym1rRmtDRkQ2c0ZZMldHaVkwM3hRQT09

Meeting ID: 896 6971 4602

Passcode: 183153

 

 

04
mar
Konferencja
Szlachta bez granic? Tożsamości i reprezentacje w Prusach Królewskich i Książęcych
Czytaj więcej