Pracownicy naukowi

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

pod egidą Fundacji Maxa Webera poszukuje w najbliższym możliwym terminie pracownika/pracowniczkę do realizacji projektu "Wiedza i relacje wiedzy w przestrzeni ideologicznej: studenci z Azji Zachodniej i Afryki Północnej w państwach bloku wschodniego ";
zatrudnienie na bazie Umowy o Dzieło.


Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Orientu w Bejrucie (Orient-Institut Beirut) i Niemieckim Instytutem Historycznym w Moskwie. Przewidywane zakończenie realizacji to 28.02.2022 r.
Kanwą projektu mają być badania dotyczące studentów, którzy pozostali w byłych krajach bloku wschodniego, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i byłej Czechosłowacji. Językiem projektu jest język angielski, wymagana jest także znajomość języka arabskiego i polskiego (alternatywnie czeskiego, słowackiego). Znajomość języka niemieckiego jest mile widziana.

Oferty wraz ze standardowymi dokumentami oraz koncepcją projektu dot. powyższej tematyki należy przesłać do NIH w Warszawie drogą elektroniczną lub pocztową, do dnia 7 października 2019 r.,
z dopiskiem: "Mobilność i migracja":

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Pałac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa
rolshoven@dhi.waw.pl

20
lis
Konferencja
Versöhnung zwischen Vergessen und Erinnerung: Geschichte eines bewegten Konzepts
Czytaj więcej