Perspektywa Badawcza Ukraina w NIH Warszawie - Stypendia

Fundacja Maxa Webera (FMW) wspiera ukraińskich badaczy i badaczki, którzy/e nie mogą kontynuować pracy w swoim kraju. Program ten jest obecnie realizowany przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (NIH), będący jednym z dziesięciu instytutów FMW. NIH udostępnia swoją infrastrukturę, bibliotekę i stanowiska biurowe, aby umożliwić prowadzenie pracy naukowej ukraińskim przedstawicielom i przedstawicielkom historii lub dyscyplin pokrewnych. Nowe stypendia zostaną przyznane od 1 kwietnia 2024 r., w ramach programu, który trwa od 1 kwietnia 2022 r.,

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, pod patronatem Fundacji Maxa Webera, przyzna od 1 kwietnia 2024 stypendia wspierające badaczy i badaczki z Ukrainy zajmujących/e się historią i dyscyplinami pokrewnymi, którzy/e bezpośrednio przed 24 lutego 2022 r. pracowali/ły lub nadal pracują w instytucji akademickiej w Ukrainie. Oprócz wsparcia pracy badawczej, finansowanie to ma na celu promowanie doskonałości naukowej i budowanie współpracy z ukraińskimi środowiskami naukowymi. Przewidziane jest finansowanie 12-miesięcznych pobytów badawczych w NIH w Warszawie z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Warunkiem uczestnictwa w programie jest dopełnienie przez stypendystów i stypendystki formalności związanych z przyjazdem i pobytem w Polsce przez okres trwania stypendium. Instytut udostępnia swoją infrastrukturę badawczą, bibliotekę i stanowiska biurowe.

Wymagania obejmują:

  • Realizację projektu badawczego na miejscu w NIH (preferowane są propozycje projektów wpisujących się w aktualne badania realizowane w NIH),
  • Znajomość języka niemieckiego, angielskiego i/lub polskiego (wymagana jest znajomość dwóch z trzech języków),
  • Obowiązkowy pobyt w Warszawie i intensywny udział w działalności naukowej NIH

Kwota stypendium wynosi 1.800,-- EUR miesięcznie. Ponadto możliwe są wypłaty dodatków na opiekę nad dziećmi. Stypendia rozpoczną się 1 kwietnia 2024 roku. Wnioski (w języku niemieckim, angielskim lub polskim) prosimy kierować do dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, prof. dr Milosa Řezníka. Wniosek powinien składać się z następujących elementów:

  • list motywacyjny - życiorys
  • informacje na temat znajomości języków
  • lista publikacji
  • ok. 2-3-stronicowy opis projektu badawczego, który będzie realizowany w okresie stypendium (temat, kluczowe pytania badawcze, metodologia, aktualny stan badań, harmonogram prac, w tym konkretny plan na okres stypendium, źródła i literatura). Należy wskazać związek z badaniami realizowanymi obecnie w NIH

Z wybranymi kandydatami, którzy zostaną wyłonieni na podstawie aplikacji, będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem platformy internetowej Zoom.

Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres dyrektora NIH, prof. dr. Milosa Řezníka do dn. 15 stycznia 2024 r.: reznik@dhi.waw.pl W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z prof. dr Ruth Leiserowitz: leiserowitz@dhi.waw.pl.

Download PL

Download EN

Download DE


09
sty
Wykład
Prof. Maren Röger, Vincent Hoyer, M. A. (Leipzig): Postcarding People(s). Postcard Production in Eastern Europe around 1900 between Politics and Economy
Czytaj więcej