Nota biograficzna

Urodzona w 1985 r. w Warszawie; studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją antropologia społeczna (2004-2009); 2009 magisterium w Instytucie Socjologii UW; studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UW (2009-2012) oraz w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk (2012-2014); studia arabistyczne na Wydziale Orientalistyki UW (2011-2014, zakończone licencjatem); 2015 obrona doktoratu w Szkole Nauk Społecznych PAN; dwukrotna stypendystka Centrum Studiów nad Uchodźcami Uniwersytetu Oksfordzkiego (w 2012 i 2015 roku); naukowiec wizytujący na Birzeit University (od kwietnia do września 2015); adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (od czerwca do listopada 2015); adiunkt w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego (2015-2019); naukowiec wizytujący w Leibniz-Zentrum Moderner Orient (od stycznia do września 2017); od maja 2019 pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.


Zainteresowania badawcze

Główne zainteresowania badawcze, w ramach obecnie realizowanego projektu naukowego, dotyczą wymiany intelektualnej między Polską a Irakiem w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem architektury i planowania przestrzennego.

Inne zainteresowania badawcze:
•    antropologia społeczna regionu Bliskiego Wschodu
•    antropologia miasta
•    migracja przymusowa w rejonie Bliskiego Wschodu
•    historia współczesna Iraku


Publikacje

Recenzowane artykuły naukowe (wybór):


The Politics of Governance and Urban Marginality: A Camp Studies Perspective, w: Anthropological Forum: A Journal of Social Anthropology and Comparative Sociology, t. 29, 2019, s. 30-46. DOI: https://doi.org/10.1080/00664677.2019.1586645.

State, sport and resistance: A case of Palestinian sports clubs in the West Bank, w: International Review for the Sociology of Sport, online-first, 2019. DOI: https://doi.org/10.1177/1012690219836393.

The right to the camp: Spatial politics of protracted encampment in the West Bank, w: Political Geography, t. 61, 2017, s.160-169. DOI: doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.08.007.
 
Internally Displaced Persons and Elections under Military Conflict in Ukraine, w: Journal of Refugee Studies, t. 30, nr 1, 2017, s. 27-46. DOI: https://doi.org/10.1093/jrs/few021 (razem z Niką Palagutą).

The Meanings of Ordinary in Times of Crisis: The Case of a Palestinian Refugee Camp in the West Bank, w: Polish Sociological Review, t. 3, nr 187, 2014, s. 395-410. Online: https://www.jstor.org/stable/24371637?seq=1#metadata_info_tab_contents.

Identity and Place in Extended Exile: The Case of a Palestinian Refugee City-Camp, w: Studia UBB Sociologia, t. LVIII, nr 1, 2013, s. 21-37. Online: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=25098.

Poza, ponad czy między podziałami? Polscy imigranci w spolaryzowanym społeczeństwie Irlandii Północnej, w: Kultura i Społeczeństwo, t. 3, 2013, s. 13-32. Online: http://journals.pan.pl/Content/86794/PDF/Journal10276-Volume57_Issue3-06_paper.pdf?handler=pdf.


Rozdziały w publikacjach zbiorowych (wybór):

Participation in Spaces of Exile: The Making of Change in a Palestinian Refugee Camp in the West Bank, w: Spaces of Participation: Topographies of Political and Social Change in Morocco, Egypt and Palestine, red. Randa Aboubakr, Ulrike Freitag i Sarah Jurkiewicz, American University of Cairo Press [w druku].

Refugee Camp as Mediating Locality: Memory and Place in Protracted Exile, w: Memories on the Move: Experiencing Mobility, Rethinking the Past, red. Monika Palmberger i Jelena Tosic, Palgrave Macmillan: Londyn 2016, s. 47-74.

Maps as a Site of Struggle: the Process of Mapmaking in a Case of Protracted Border Conflict, w: Border Conflicts in the Contemporary World, red. Anna Moraczewska i Wojciech Janicki, UMCS: Lublin 2014, s. 313-327.

Sport jako narzędzie mobilizacji kulturowej. Przypadek klubu Ardoyne Kickhams, w: Antropologia terenowa wobec problemów etnicznych Europy, red. Ewa Nowicka-Rusek
i Michał Kowalski, NOMOS: Kraków 2012, s. 13-28.

Polish Parliamentarian Attitudes toward Gender Equality and Gender Quotas: National and European Influences, w: National and European? Polish Political Elite in Comparative Perspective, red. Włodzimierz Wesołowski, Joshua K. Dubrow i Kazimierz Słomczyński, Wydawnictwo IFiS PAN: Warszawa 2010, s. 125-147
(razem z Joshuą K. Dubrowem).
 


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

Stypendium doktorskie „Etiuda” Narodowego Centrum Nauki (10.2013-09.2015); stypendystka programu „Fuga” na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki (11.2015-10.2018); sekretarz redakcji czasopisma Ask: Research and Methods wydawanego przez Polską Akademię Nauk i The Ohio State University Libraries; indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego drugiego stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze.


Aktualne wydarzenia

Brak dostępnych aktualności.
28
sty
Wykład
Prof. Dr. Birgit Aschmann (Berlin): "Das Zeitalter der Gefühle"? Eine Emotionesgeschichte des 19. Jahrhunderts
Czytaj więcej