dr Jaśmina Korczak-Siedlecka

Pracownik naukowy

+48 22 525 83 12
korczak-siedlecka@dhi.waw.pl


Nota biograficzna

z domu Kurczewska, ur. w 1989 r. w Warszawie, 2008-2013 studia licencjackie i magisterskie w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie Warszawskim, 2013-2018 studia doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, 2014-2017 pracowniczka naukowa w Centrum Badawczym Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (GWZO) przy Uniwersytecie w Lipsku, grupa badawcza „Społeczności wiejskie”; 2020 obrona pracy doktorskiej pt. „Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII w.”; od 2021 pracowniczka naukowa w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Laureatka konkursu „Monografie” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za książkę „Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII w.” (2020),  za którą zdobyła także wyróżnienie w XI edycji Konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO (2019).


Zainteresowania badawcze

Główny aspekt prowadzonych aktualnie badań osadzony jest w temacie badawczym „Religia, polityka i gospodarka w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej” i realizowany jest w ramach projektu cząstkowego pt. „Chłopi protestanccy we wczesnonowożytnej Polsce – konfesjonalizacja obszarów wiejskich na Pomorzu”

  • historia społeczna epoki nowożytnej
  • antropologia historyczna
  • historia protestantyzmu i przemian religijnych

Publikacje

Publikacje (wybór) 

Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII w., seria Monografie FNP, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2021.

Kobiety jako sprawczynie i ofiary przemocy we wsiach Prus Królewskich w XVI-XVII w., w: „Kobiety w Prusach Królewskich”, red. W. Zawadzki, Pelplin 2020, s. 71-87.

Czy chłop miał honor? Zastosowanie kategorii honoru w badaniach nad społeczeństwem nowożytnym, „Kwartalnik Historyczny”, CXXV, z. 3, 2018, s. 633-655.

Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, LVIII, 2015, s. 49-71.

 01
lut
Wystawa Dyskusja panelowa
Ausstellung: Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw
Czytaj więcej