dr Łukasz Krzyżanowski

Pracownik naukowy

+ 48 22 525 83 19
krzyzanowski@dhi.waw.pl


Nota biograficzna

2007 – magisterium, Instytut Socjologii UJ, 2008 – MA, University of Exeter, 2015 – doktorat w Instytucie Socjologii UW (promotor: prof. Marcin Kula, Instytut Historyczny UW). Naukowiec wizytujący na Uniwersytecie Oksfordzkim (2012, 2013, 2014-2015) oraz w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie (2015). Postdoc w Osteuropa-Institut na Freie Universität Berlin (2016-2018, POINT 2016 Exzellenzinitiative, Marie Curie Program); adiunkt w Instytucie Historycznym UW (2018), adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (2018-2021); adjunct professor na Wydziale Historii University of Ottawa (2021- ); adiunkt na Wydziale Historii UW (2021- ); od października 2021 stypendysta w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.


Zainteresowania badawcze

Główne zainteresowania badawcze, w ramach obecnie realizowanego projektu naukowego, dotyczą życia codziennego oraz przemian relacji władzy w społecznościach wsi i małych miast podczas okupacji niemieckiej i Zagłady (dystrykt radomski GG).

Inne zainteresowania badawcze:
•    historia Holokaustu
•    historia społeczna II wojny światowej
•    historia Polski i Europy środkowo-wschodniej w XX wieku
•    socjologia i antropologia historyczna


Publikacje

Książki

Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar City, tł. Madeline G. Levine, Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press, 2020.

Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2016 (wyd. I), 2018 (wyd. II).

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych
“Holocaust Survivors and the Restitution of Jewish Private Property in Two Polish Cities, 1945-1948,” in: Holocaust and Genocide Studies, vol. 35, issue 3, Winter 2021.

„’To było między pierwszą a drugą’. Zabójstwo Róży Berger podczas pogrom w Krakowie 11 sierpnia 1945 r.”, w: Zagłada Żydów. Studia i Materiały, tom 15, 2019.

„An Ordinary Polish Town: The Homecoming of Holocaust Survivors to Kalisz in the Immediate Aftermath of the War”, w: European History Quarterly, vol. 48(1), 2018.

„Nieznane dokumenty do historii pogromu kieleckiego: Protokoły przesłuchań Henryka Błaszczyka i Gerszona Lewkowicza z lipca 1946 roku”, w: Kwartalnik Historii Żydów, ŻIH, nr 2, 2014.

„Homecomers: Jews and non-Jews in Post-war Radom”, w: Kwartalnik Historii Żydów, ŻIH, nr 2, 2013.

„Współczesna kultura popularna o historii PRL-u: Obraz epoki w komiksach i tekstach hiphopowych”, w: Historyka. Studia Metodologiczne, IH PAN, nr 40, 2010.

„Obrazki z PRL: portret epoki we współczesnym kinie”, w: Kultura i Społeczeństwo, ISP PAN, nr 4, 2010.


Artykuły w recenzowanych tomach zbiorowych

“Entangled Networks: An Ordinary Police Informer in the Polish Countryside during the Holocaust,” in: Jewish Networks in the Holocaust, eds. Eliyana Adler and Natalia Aleksiun, Yad Vashem (przyjęty do druku).

„’Bić ich za nasze dzieci!’ Panika moralna i przemoc zbiorowa wobec Żydów w Polsce, 1945-1946”, wspólnie z Marcinem Zarembą, w: Pogromy na ziemiach polskich  w XIX i XX wieku, t. 4 1939-1946, red. August Grabski, Warszawa: IH PAN, 2018.

„’Chcielibyśmy, by ten dom nie pozostał w obcych rękach’. Sądowa restytucja prywatnego mienia żydowskiego w Polsce na przykładzie Radomia i Kalisza 1945–1948”, w: Klucze i kasa. O mieniu żydowskim pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939-1950, red. Jan Grabowski i Dariusz Libionka, Warszawa: Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, 2014.

„Pierwsza fala komiksowych narracji o PRL-u po roku 1989 i co dalej?”, w: Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin: UMCS, 2011.


Teksty prasowe i popularnonaukowe

“Znikające cmentarze. Żydowskie miejsca pochówku w Polsce po II wojnie światowej”, w: Newsweek Historia, nr 2, 2021.

“Była kiedyś żydowska Polska. Reportaże po ludobójstwie”, w: Newsweek Historia, nr 3, 2019.

Jedwabne i Kielce – po stronie ofiar, nie morderców, w: Kultura Liberalna, nr 396, 2016.

Wywoływanie strachów, w: Kultura Liberalna, nr 193, 2012.


Wybrane wywiady prasowe, radiowe i telewizyjne

„Polish society shunned Jewish survivors returning from Nazi camps”, JP O’Malley, The Times of Israel, 19.12.2020.

„Ustawa o IPN-ie – próba ucieczki i przejaw słabości”, Natalia Woszczyk, Kultura Liberalna, nr 473, 2018.


Gość w programie Hanny Zielińskiej „Wieczór”, Radio Tok FM, 15.12.2017.

„Zostały mu spinki po ojcu”, Małgorzata Rusek, Magazyn Świąteczny, Gazeta Wyborcza, 5-6.8.2017.

„To ty żyjesz?”, Magdalena Kicińska, Duży Format, Gazeta Wyborcza, 5.6.2017.

„Powroty do domów, których nie było”, Katarzyna Andersz, Chidusz, nr 3, 2017.

Gość w programie Marcina Wilka „WyliczankaTV”, 20.03.2017.

Gość w programie Katarzyny Fortuny „Koło kultury”, Radio Kraków, 2.3.2017.

Gość w audycji „Kto jest na tym zdjęciu? – fotografia jako odczytywanie przeszłości” Aldony Łaniewskiej- Wołłk, Polskie Radio Program 2, 24.1.2017.

„Po zagładzie. Co czekało na Żydów, którzy po wojnie chcieli wrócić do swoich domów?”, Jakub Korus, www.newsweek.pl, 15.1.2017.

„Powracający Żydzi spotykali się z niechęcią i wrogością”, Wojciech Rodak, www.polskatimes.pl, 27.12.2016.

Gość w programie Szymona Kloski „Książki na zimę”, Instytut Książki, grudzień 2016.

Gość w programie Michała Nogasia „Z najwyższej półki”, Polskie Radio Program 3, 22.1.2012.


11
maj
Wystawa
Wystawa fotograficzna: Raport z oblężonego Miasta Czernihowa w OKF w Warszawie
Czytaj więcej