Nota biograficzna

ur. w 1980 r. w Łodzi; 1999-2005: studia kulturoznawstwa (specjalność: filmoznawstwo i wiedza o mediach) oraz socjologii (specjalność: socjologia kultury i komunikowania) na uniwersytetach w Łodzi, Giessen i Moguncji; 2006: studia doktoranckie w Instytucie Filmoznawstwa Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji ze stypendium Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; 2006-2008: stypendium im. Gerda Buceriusa fundacji „Zeit”; 2008: obrona doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim (temat: „Pamięć miasta. Filmowe i literackie reprezentacje przestrzeni miejskich na tle teorii pamięci zbiorowej”); od 2008: adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego (2010-2015: urlop bezpłatny); 2010-2015: pracownik naukowy w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie i koordynacja projektów „Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci” oraz „Kultury wizualne Niemiec 1945-1949”; od 2015: pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.


Zainteresowania badawcze

Historia filmu i mediów po 1945 roku, kultury wizualne, teorie pamięci zbiorowej i kulturowej, badania recepcji.


Publikacje

Monografie

(wspólnie z Anną Labentz): Bilder der Normalisierung. Gesundheit, Ernährung und Haushalt in der visuellen Kultur Deutschlands 1945-1948, Transcript Verlag, Bielefeld 2017

Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949, Wyd. Naukowe PWN: Warszawa 2015

Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2011 (= Communicare)

Berlin: filmowy obraz miasta, Rabid: Kraków 2007


Redakcje

(zusammen mit Sabine Stach und Katrin Stoll): Verordnete Geschichte, http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/verordnete-geschichte

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, współpr. Joanna Kalicka, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa 2014

Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów, red. Konrad Klejsa, Magdalena Saryusz-Wolska, Scholar: Warszawa 2014

Aleida Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2013 (= Communicare)

Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej, red. Kalina Kupczyńska, Magdalena Saryusz-Wolska, Atut: Wrocław 2012 (= Niemcy – Kultura – Media)

Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Universitas: Kraków 2009 (= Horyzonty Nowoczesności, t. 80)

Kino najnowsze: dialog ze współczesnością, red. Ewa Ciszewska, Magdalena Saryusz-Wolska, Rabid: Kraków 2007


Artykuły w czasopismach (wybór)

Publiczne konstruowanie historii. Przeszłość w prawicowej ikonografii, „Teksty Drugie” 2016 nr  6

Powojenna widownia filmowa w Berlinie. Przyczynek do nowej historii kina, „Prace Kulturoznawcze” nr 20 (2016)

Трансформація національної пам’яті у польському кіно / пер. з англ. О. Сарабін // Наукові записки УКУ. - 2015. - Ч. 7 : Журналістика. Медіакомунікації, вип. 1.

Watching films in the ruins: Cinema-going in early post-war Berlin, „Participations. Journal of Audience and Reception Studies”, May 2015, vol. 12, issue 1 (open access: http://www.participations.org/Volume%2012/Issue%201/contents.htm)

Verpasste Debatte. „Unsere Mütter, unsere Väter” in Deutschland und Polen, „Osteuropa” 2014 nr 11-12 (wspólnie z Carolin Piorun)

The transformation of national memory in Polish post-war cinema, „Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica”, Supplement, vol. XI/2014

Kino w ruinach. Promocja filmów w Berlinie 1945-1949, „Kultura Popularna” 2013 nr 3

Kryzys i odbudowa patriarchalnego spojrzenia w ikonografii niemieckich ruin 1945-1949, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2013 nr 1

New German Cinema’s forgotten film: „Katz und Maus” by Hansjürgen Pohland, „German Life and Letters” 2013 vol. 66, issue 1

Uhistorycznienie nauk o kulturze – niemieckie modele kulturoznawstwa, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012 nr 3

Der erste Holocaust-Spielfilm. Wanda Jakubowskas „Die letzte Etappe”, „Osteuropa” 2012 nr 10

Kazimierz Kutz’ Variationen zu Niederschlesien. Vier Ebenen von Film und Geschichte in „Niemand ruft” (1960), „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung”, nr 5 (2011/2012)

„Zwischen Suppe und Mund kann sich vieles ereignen”. Kulinarische Sitten im polnischen Film, w: Essen, red. Schamma Schahadat, Dorothee Kimmich (= „Zeitschrift für Kulturwissenschaften” 2012 nr 1)

Zur Rezeption von Andrzej Wajdas „Das Massaker von Katyn”, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung”, nr 3 (2009/2010)


Artykuły w tomach zbiorowych (wybór)

Wina, wstyd, wyparcie. Pierwsze obrazy rozliczenia z nazizmem, w: Afektywne historie i polityki pamięci, red. Elżbieta Wichrowska, Anna Szczepan-Wojnarska, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, IBL: Warszawa 2015

Die doppelte Geschichte einer Stadt, w: Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Band 1: Gemeinsam / Geteilt, Hans Henning Hahn, Robert Traba (red.), Schöningh Verlag: Paderborn 2015 (wspólnie z Juliane Haubold-Stolle) [tłum.]

Podwójna historia jednego miasta, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Tom 1: Wspólne/osobne, red. Robert Traba, Hans Henning Hahn, współpr. Kornelia Kończal, Maciej Górny, Wyd. Naukowe Scholar: Warszawa 2015

Polskie i niemieckie badania pamięci – szkic porównawczy, w: Historie wzajemnych oddziaływań, red. Robert Traba, współpr. Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Oficyna Naukowa: Warszawa 2014

Starke Frauen und schwache Männer oder die Paradoxien der Rollenverteilung, w: Der polnische Film. Von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, red. Konrad Klejsa, Schamma Schahadat, Margarethe Wach, Schüren Verlag: Marburg 2012

Wolfgang Staudte. Sumienie ponad podziałami, w: Autorzy kina europejskiego VI, red. Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Rabid / Fundacja „Kino”: Warszawa 2012

An- und abwesend. Weiblichkeitsmodelle in der deutschen und polnischen Kultur, w: Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Tom 3: Parallelen, red. Hans Henning Hahn, Robert Traba, współpr. Kornelia Kończal, Maciej Górny, Schöningh Verlag: Paderborn 2012 (wspólnie z Joanną Jabłkowską) [tłum.
Obecne i nieobecne. Modele kobiecości w kulturze polskiej i niemieckiej, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Tom 3: Paralele, red. Robert Traba, Hans Henning Hahn, współpr. Kornelia Kończal, Maciej Górny, Scholar: Warszawa 2012]

Die motorisierte Sehnsucht: Freiheit, Konsum und „die guten alten Zeiten”, w: Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Tom 3: Parallelen, red. Hans Henning Hahn, Robert Traba, współpr. Kornelia Kończal, Maciej Górny, Schöningh Verlag: Paderborn 2012 (wspólnie z Magdaleną Pyzio) [tłum.
Zmotoryzowana tęsknota: wolność, konsumpcja i „stare dobre czasy”, in: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Tom 3: Paralele, red. Robert Traba, Hans Henning Hahn, współpr. Kornelia Kończal, Maciej Górny, Scholar: Warszawa 2012]

Asymmetrien des kulturellen Gedächtnisses. Das filmische und literarische Bild von Danzig/Gdańsk und Breslau/Wrocław, w:  Deutschland und Polen – Filmische Grenzen und Nachbarschaften, red. Konrad Klejsa, Schamma Schahadat, Schüren: Marburg 2011

Pamięć kulturowa Gdańska i Wrocławia. Doświadczenia i ślady, w: Pamięć, przestrzeń, tożsamość, red. Sławomir Kapralski, Wydawnictwo Scholar: Warszawa 2010

Zachodnioniemiecka recepcja serialu „Holocaust”, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, Officyna: Łódź 2009

Paratexte der Erinnerung, w: Film als Baustelle. Das Kino und seine Paratexte, red. Andrzej Gwóźdź, Schüren Verlag: Marburg 2009


Publikacje online (wybór)

Geschichtspolitik in Polen. Die Debatten um den preisgekrönten Film „Ida“ von Paweł Pawlikowski, www.zeitgeschichte-online.de, November 2015, www.zeitgeschichte-online.de/film/geschichtspolitik-polen

Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Recenzja filmu „Letnie przesilenie”, „Kultura Liberalna 2016 nr 19, kulturaliberalna.pl/2016/05/10/panu-bogu-swieczke-diablu-ogarek-letnie-przesilenie-recenzja/

Śledczy historii. Recenzja filmu „Labirynt kłamstw” Giulio Riccarelliego, „Kultura Liberalna” 2016 nr 3, kulturaliberalna.pl/2016/01/19/sledczy-histrii-labirynt-klamstw-recenzja/

Niemcy o sobie, recenzja książki Herfrieda Münklera pt. „Mity Niemców” (tłum. A. Kopacki, Warszawa 2013), „Kultura Liberalna“ 2014 nr 5, kulturaliberalna.pl/2014/01/21/niemcy/


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego
Członek German Studies Association
Członek European Network for Cinema and Media Studies
Recenzje m.in. dla: „Psychologia społeczna”, „RIHA Journal”, „Artes Humanae”
Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (START) 2006-2008
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2015-


Wydarzenia

Warsztaty: Historyczne badania recepcji filmowej
czw. 25.04.2019 | 11:00 -
pią. 26.04.2019 | 18:00
Konferencja
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
Shadow Places. Urban Strategies of Dealing with Painful Pasts
czw. 07.03.2019 | 13:30 -
nie. 10.03.2019 | 17:00
Konferencja
dr Sabine Stach
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
Dyskusja Panelowa: Astrid Erll "Kultura pamięci. Wprowadzenie"
śro. 06.03.2019 | 18:00
Dyskusja panelowa
Prezentacja książki
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
Pokaz dwóch części filmu i dyskusja panelowa: "Okupacja 1968"
śro. 21.11.2018 | 18:00
Pokaz filmu
Dyskusja panelowa
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Kinga Wołoszyn-Kowanda
Warszawa
Czytaj więcej
Nauki historyczne w dialogu: jak się robi historię? Public history między dyskursem specjalistów, polityką a popularnym przekazem
czw. 15.11.2018 | 19:00
Dyskusja panelowa
dr Sabine Stach
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Bonn
Czytaj więcej
52. Zjazd Historyków Niemieckich w Münster /Monastyrze
czw. 27.09.2018 | 11:00 -
czw. 27.09.2018 | 13:00
Konferencja
prof. dr hab. Miloš Řezník
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
dr Katrin Stoll
Münster
Czytaj więcej
„Brandstifter“ (Podpalacze), RFN 1969
nie. 18.03.2018 | 18:00
Pokaz filmu
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
„Sedmikrásky“ (Stokrotki), CZ 1966
sob. 17.03.2018 | 18:00
Pokaz filmu
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
„Ręce do góry“, PL 1967
pią. 16.03.2018 | 18:00
Pokaz filmu
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
„Jeśli nie my, to kto“ (Wer wenn nicht wir), Niemcy 2011
nie. 11.03.2018 | 18:00
Pokaz filmu
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
„Après mai“ (Po maju), F 2012
sob. 10.03.2018 | 18:00
Pokaz filmu
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
"Rukojemník" (Zakładnik), SK 2014
pią. 09.03.2018 | 18:00
Pokaz filmu
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
„La chinoise“ (Chinka), FR 1967, reż. Jean-Luc Godard
nie. 04.03.2018 | 18:00
Pokaz filmu
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
„Vtáčkovia, siroty a blázni“ (Ptaszki, sieroty i głupcy), Czechosłowacja 1969
sob. 03.03.2018 | 18:00
Pokaz filmu
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
„Teorema“ (Teoremat), IT 1968, reż. Pier Paolo Pasolini
pią. 02.03.2018 | 18:00
Pokaz filmu
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Warszawa
Czytaj więcej
12
wrz
Konferencja
Postmodern Architecture and Political Change – Poland and Beyond
Czytaj więcej