Nota biograficzna

Urodził się w 1982 r. w Tychach. W latach 2004–2008 studiował historię Europy Wschodniej i nauki polityczne na Uniwersytecie Filipa w Marburgu i Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen, a od 2008 do 2012 r. był pracownikiem naukowym w Instytucie Herdera i współpracował przy realizacji osi tematycznej programu LOEWE „Techniki kulturowe i ich medializacja”, projekt cząstkowy B2: „Historiografia audiowizualna. Narracje telewizyjne w Europie Wschodniej i Zachodniej”. W 2013 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen, a w latach 2013–2014 był stypendystą niemiecko-czeskiej i niemiecko-słowackiej komisji historyków oraz Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W 2015 r. korzystał z długoterminowego stypendium w Niemieckim Instytucie Historycznym, a w latach 2016–2017 pracował w sektorze prywatnym. W latach 2018–2020 był nauczycielem w wyższych klasach Freie Waldorfschule w Magdeburgu. Od lutego 2020 r. jest pracownikiem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, finansowanym przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG). Jego obecne badania sytuują się przede wszystkim w programie badawczym 4 (Przemoc i obca władza w XX wieku – „stuleciu skrajności”). Projekt cząstkowy jest poświęcony tematowi „‚No Sex Please, We are Catholic’. Reprodukcja i partnerstwo na styku między (de-)sekularyzacją a (de-)prywatyzacją religii w Irlandii i Polsce”. 

Born 1982 in Tychy; 2004-2008 Studies: Eastern European History and Political Science, Philipps-University Marburg, and Justus-Liebig-University Gießen; 2008-2012: Assistant Researcher, Herder-Institute, Marburg, Research team member of the project “Kulturtechniken und ihre Medialisierung” (Techniques of Culture and Their Medial Transformation), sub-project B2: “Audiovisuelle Geschichtsschreibung. Fernsehnarrative in Ost- und Westeuropa” (Audiovisual Historiography. Televisual Narratives in Eastern and Western Europe); 2013: Ph.D., Justus-Liebig-University Gießen; 2013-2014: Scholarship holder, German-Czech and German-Slovak Commission on History, German Historical Institute Warsaw; 2015: Visiting Fellowship, German Historical Institute Warsaw; 2016-2017: Occupations in Private Sector; 2018-2020: Teacher for History and Civics at Freie Waldorfschule Magdeburg; February 2020: Postdoctoral Research Fellow at GHI Warsaw, funded by the German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Current research project: “‘No Sex Please, We are Catholic’. Reproduction and Partnership in the Area of Conflict between (De-)Secularisation and (De-)Privatisation of Religion in Ireland and Poland” is part of area of Research 4 (Violence and Foreign Rule in the “Age of Extremes”). Further research interests: Contemporary European History, specialisation on Central Eastern Europe, Cultures of Remembrance and Memory Politics, Gender Politics and History of Sexuality, History of Media and Technology.


Zainteresowania badawcze


PublikacjeAktualne wydarzenia

Brak dostępnych aktualności.
26
sty
Wykład
Prof. dr hab. Frank Bösch (Poczdam): Przełomowy rok 1979: podróż papieża do Polski i przeobrażenie świata
Czytaj więcej