Nota biograficzna

Dr Mustafa Switat studiował psychologię na Uniwersytecie Palackého w Ołomuńcu (studia magisterskie) oraz socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie), gdzie w 2016 r. z wyróżnieniem obronił pracę doktorską o społeczności arabskiej w Polsce. Od 2012 roku bierze udział w różnych projektach grantowych, prowadzi wykłady na zaproszenie oraz zajęcia z zakresu antropologii, socjologii oraz historii idei w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Idei i Antropologii i Kulturowej. Od października 2019 r. dr Mustafa Switat pracuje na stanowisku naukowca w zespole badawczym nr 4 „Przemoc i obca władza w XX wieku – „stuleciu skrajności”. Jego projekt cząstkowy pt. „Visualized Alliances and Artworld – Knowledge Exchange between Polish People’s Republic and Arab countries in the discipline of Plastic Arts” dotyczy przepływu wiedzy w zakresie nauk plastycznych pomiędzy Polską Republiką Ludową a krajami arabskimi w latach 1950-1989.


Zainteresowania badawcze

Główne zainteresowania badawcze, w ramach obecnie realizowanego projektu naukowego, dotyczą wymiany wiedzy pomiędzy PRL a krajami arabskimi, w których był ustrój socjalistyczny, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych (malarstwa, grafiki oraz rzeźby).

Inne zainteresowania badawcze:
•    socjologia migracji
•    historia i procesy globalizacyjne
•    transfer pomiędzy kulturami


Publikacje

Monografie:

„Pierwsze kontakty polsko-arabskie”, Seria: Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski, tom I, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2018 (współredakcja z Agatą S. Nalborczyk oraz Janem Tyszkiewiczem).

„Równe traktowanie ze względu na wyznanie w zatrudnieniu. Analiza i zalecenia”, Prawo i Praktyka nr 26, RPO, Warszawa 2018 [z Agatą Szypulską, Elżbietą Ciżewską-Martyńską, Marcinem Jewdokimowem oraz Bartłomiejem Walczakiem].

 „Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora”, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017, s. 750.


Rozdziały w publikacjach zbiorowych (wybór):


„Arab/Muslim as the Other in Poland. The Anatomy of Narratives”, w: Katarzyna Górak-Sosnowska, Marta Pachocka, Jan Misiuna (red.), “Muslim Minorities and the Refugee Crisis in Europe”, Publishing House of Warsaw School of Economics, Warsaw 2019, s. 311-322.

„Podróżnicy arabscy o Polsce. Sylwetka Ibrahima Ibn Jaquba” w: A. S. Nalborczyk, M. Switat, J. Tyszkiewicz, „Pierwsze kontakty polsko-arabskie”, Seria: Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski, tom I, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2018, s. 71-96.

„The Evolution of the Migration Policy in Poland in the Aspect of the Research over the Arab Diaspora”, [w:] J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska, M. Pachocka (red.), “Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”, Oficyna Wydawnicza SHG, Warszawa 2016, s. 139-150.

„Wspólnota arabska w Polsce – organizacja a stopień integracji” w: J. Balicki, M. Chamarczuk (red.) „Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia”, Rządowa Rada Ludnościowa, Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW, Warszawa 2013, s. 256-271.

„Kwestia obywatelstwa i przypadki bezpaństwowości w krajach Rady Współpracy Zatoki Arabskiej/Perskiej" [w:] M. Ząbek (red.) „Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe”, IEiAK UW/UNHCR/MCDMiM UKSW, Warszawa 2013, s. 159-175.

„Praga – miasto cudzoziemców” w: Jan E. Zamojski (red.) „Migracje i wielkie metropolie. Migracje i Społeczeństwo 15”, Instytut Historii PAN, Warszawa 2012, s. 127-142.

„Socjologiczno – psychologiczne aspekty życia mieszkańców metropolii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracji i globalizacji” w: J. W. Kwiatkowski (red.) „Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości – między przełomem a kontynuacją”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 135-144.


Stanowiska naukowe, członkostwa, wyróżnienia

Kierownik projektu Preludium Narodowego Centrum Nauki (2012-2014); członek zespołu badawczego w projekcie zamawianym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (2017); od 2016 r. prowadzi trzy projekty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł: Rozwój 2b, Uniwersalia 2.1. oraz Uniwersalia 2.2); Współredaktor serii wydawniczej „Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski” (łącznie 8 tomów – w opracowaniu); Wyróżnienie w konkursie ACADEMIA 2018 na najlepszą publikację akademicką i naukową dla monografii „Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora”


20
paź
Kolokwium
Anne Seidel: Literarische Repräsentationen der Stadt im Ausnahmezustand. Urbaner Raum und städtische Praxis in Literatur über die Belagerung von Sarajevo, die Blockade von Leningrad und den Warschauer Aufstand
Czytaj więcej