Klio w Niemczech - Tłumaczenia z niemieckiego


Klikając na tytuły tomów 15-20 i 22-24, można pobrać wersje e-book.

Zamieszczenie tomów 15-20; 22-24 serii „Klio w Niemczech” w otwartym dostępie przez sieć Internet zostało umożliwione przez partnera serii Wydawnictwo Neriton, we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Zadanie finansowane w ramach umowy nr 609/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
   

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

T.28: Martina Steer: Mojżesz Mendelssohn i potomność. Historia kultury pamięci, tłumaczenie z jęz. niemieckiego: Justyna Górny, redakcja naukowa: Maria Cieśla, Warszawa: Scholar 2024, str. 531, ISBN: 978-83-67450-57-7.

T. 27: Pavel Kolář: Poststalinizm. Ideologia i utopia epoki, tłumaczenie z jęz. niemieckiego: Justyna Górny, Redakcja naukowa: Jerzy Kochanowski, Warszawa: Scholar 2022, 446 S. ( Klio w Niemczech, t. 27), ISBN: 978-83-66849-27-3

T. 26: Frank Bösch, Media a przemiany historyczne. Od druku do internetu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2021, 346 str. (ISBN 978-83-66470-98-9).

T. 25: Magdalena Saryusz-Wolska (red. naukowa), Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2020, 412 str. (ISBN 978-83-65390-56-1).
 

Wydawnictwo Neriton, Warszawa

T. 24: Michael North, Historia Bałtyku, tłum. z niemieckiego Adam Peszke, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, 574 S. (ISBN 978-83-66018-16-7). Download E-Book

T. 23: Dieter Langewiesche, Liberalizm w Niemczech, tłum. z niemieckiego Justyna Górny i Adam Peszke, Warszawa 2018, 435 str. (ISBN 978-83-66018-02-0). Download E-Book

T. 22: Gertrud Pickhan, Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918–1939, tłum. z niemieckiego Adam Peszke, Warszawa 2017, 480 str. (ISBN 978-83-7543-425-5). Download E-Book

T. 21: Anke te Heesen, Teorie muzeum, przedmowa i redakcja naukowa Anna Ziębińska-Witek, tłum. z niemieckiego Agata Teperek, Warszawa 2016, 195 str. (ISBN 978–83–7543–416–3).

T. 20: Gottfried Schramm, Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607, Warszawa 2015, 433 str. (ISBN 978-83-7543-385-2).
Download E-Book

T. 19: Barbara Duden, Historia ciała. Lekarz i jego pacjentki w osiemnastowiecznym Eisenach,  Warszawa 2014, 265 str. (ISBN 978-83-7543-305-0).
Download E-Book

T. 18: Bernhard Struck, Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych w latach 1750–1850, Wydawnictwo Neriton, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2012, 454 str. (ISBN 978-83-75-4322-223-7)
Download E-Book

T. 17: Denis Sdvižkov, Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, 279 str. (ISBN 978-83-7543-203-9).
Download E-Book

T. 16: Karin Hausen, Porządek płci. Studia historyczne, tłum. Justyna Górny, Warszawa 2010, 229 str. (ISBN 978-83-7543-176-6).
Download E-Book

T. 15: Heinz Schilling, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia – społeczeństwo – państwo, tłum. Justyna Górny i Krzysztof Kowalewski, Warszawa 2010, 225 str. (ISBN 978-83-7543-152-0)
Download E-Book

T. 14: Johannes Burkhardt, Stulecie reformacji w Niemczech. Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym (1517–1617), Warszawa 2009 (ISBN 978-83-2141-396-9).

T. 13: Ulrich Herbert, Werner Best. Studium biograficzne. O radykalizmie, światopoglądzie i rozsądku 1903–1989, tłum. Magdalena Kurkowska i Patrycja Pieńkowska, Warszawa 2007, 644 str. (ISBN 978-83-214-1379-2).

T. 12: Shulamit Volkov, Pomysł na nowoczesność. Żydzi niemieccy w XIX i na początku XX wieku, tłum. Justyna Górny i Patrycja Pieńkowska, Warszawa 2006, 232 str. (ISBN 83-214-1354-4).

T. 11: Detlev J. K. Peukert, Republika Weimarska. Lata kryzysu klasycznego modernizmu, tłum. Barbara Ostrowska, Warszawa 2005, 318 str. (ISBN 83-214-1326-9).

T. 10: Stefan Wolle, Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971–1989, tłum. Elżbieta Kaźmierczak i Witold Leder, Warszawa 2003, 558 str. (ISBN 83-214-1303-X).

T. 9: Norbert Schindler, Ludzie prości, ludzie niepokorni. Kultura ludowa w początkach dziejów nowożytnych, tłum. Barbara Ostrowska, Warszawa 2002, 550 str. (ISBN 83-214-1287-4).

T. 8: Hans-Ulrich Wehler, Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo. Eseje i artykuły, wybór i  posłowie Robert Traba, tłum. Beata Vollendorf i Krystyna Krzemieniowa (cz. III, rozdział 5–7), Warszawa 2001, 458 str. (ISBN 83-214-1261-0).

T. 7: Klaus Zernack, Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy, tłum. Andrzej Kopacki, Warszawa 2000, 784 str. (ISBN 83-214-1212-2).

T. 6: Johannes Fried, Otton III i Bolesław Chrobry. Miniatura dedykacyjna z Ewangeliarza z Akwizgranu, zjazd gnieźnieński a królestwa polskie i węgierskie, tłum. Elżbieta Kaźmierczak i Witold Leder, Warszawa 2000, 272 str. (ISBN 83-214-1195-9).

Wydawnictwo Volumen, Warszawa

T. 5: Martin Broszat, Dwieście lat niemieckiej polityki wobec Poski, tłum. Elżbieta Kaźmierczak i Witold Leder, Warszawa 1999 (ISBN 83-7233-064-6).

T. 4: Thomas Nipperdey, Rozważania o niemieckiej historii. Eseje, tłum. Andrzej Kopacki, Warszawa 1999 (ISBN 83-7233-056-5).

T. 3: Hartmut Boockmann, Zakon krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii, tłum. Robert Traba, Warszawa 1998 (ISBN 83-7233-048-4).

T. 2: Ute Frevert, Mąż i niewiasta. Niewiasta i mąż. O różnicach płci w czasach nowoczesnych, tłum. Andrzej Kopacki, Warszawa 1997, 375 str. (ISBN 83-86857-80-3).

T. 1: Winfried Schulze (red.), Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, tłum. Andrzej Kopacki, Warszawa 1996, 122 str. (ISBN 83-86857-58-7).

28
sie
Wystawa
Eröffnung der Fotoausstellung „Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw“ in Schwerin
Czytaj dalej