11 Debata Lelewelowska: Stosunki międzynarodowe, prawa człowieka i koniec zimnej wojny. Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie po czterdziestu latach.

Debata Lelewelowska

wto. 02.06.2015 | 18:00
Warszawa

W momencie podpisania w roku 1975 Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie był on wielokrotnie krytykowany, jako wyraz zdrady zachodnich interesów oraz jako uznanie przez Zachód sowieckiej dominacji w Europie Wschodniej.  Jednak, kiedy obywatele krajów realnego socjalizmu zaczęli powoływać się na ustalenia Aktu Końcowego dotyczące praw człowieka, opinie na temat ustaleń KBWE uległy zmianie. W coraz większym stopniu były one widziane, jako instrument, który z jednej strony pozwalał dysydentom na wschodzie Europy domagać się coraz większych praw wolnościowych, z drugiej strony stawiał Zachód w sytuacji, gdzie współpraca gospodarcza z krajami Układu Warszawskiego mogła być łączona z przestrzeganiem praw człowieka.

Od pewnego czasu ustalenia KBWE stały się przedmiotem badań z zakresu historii współczesnej. Badania te dystansują się od dawnej, często uproszczonej dyskusji, aby naświetlić wynik Aktu Końcowego KBWE w zakresie zakończenia zimnej wojny i rozwoju polityki praw człowieka. NIH w Warszawie, korzystając z okazji 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego KBWE chce przedyskutować charakter i znaczenie tego dokumentu. Czy Akt Końcowy był od początku pomyślany, jako dokument odnoszący się do praw człowieka, czy też raczej byli to dysydenci i aktywiści walczący o prawa człowieka z Europy Wschidniej , którzy uczynili go mechanizmem polityki praw człowieka? W jakim stopniu Akt Końcowy rzeczywiście przyczynił się do respektowania praw indywidualnych i do indukcji zmiany politycznej w Europie? Jakie znaczenie miał Akt Końcowy z Helsinek dla nagłego wzrostu polityki praw człowieka w latach 70-tych?

Dyskutantami będą Sarah Snyder (American University), Wanda Jarząbek (ISP PAN), Jan Eckel (Universität Freiburg). Dyskusję poprowadzi Robert Brier (NIH w Warszawie).

 

ZAPROSZENIE

27
mar
Wystawa
Wystawa fotograficzna: Raport z oblężonego Miasta Czernihowa
Czytaj więcej