4. WeberWorldCafé Fundacji Maxa Webera w Lipsku: Tym razem spotkanie poświęcone będzie tematowi „Globalisation during the Cold War: Culture, New Geopolitics and Che Guevara“ i będzie prowadzone w języku angielskim.

Dyskusja panelowa

pon. 16.11.2015 | 16:30 -
pon. 16.11.2015 | 20:00
Lipsk

Koncepcja i organizacja: Jens Boysen (NIH w Warszawie), Steffi Marung (Centre for Area Studies Leipzig) i Gesche Schifferdecker (Fundacja Maxa Webera)

Czas i miejsce: od godz. 16.30 do godz. 20.00, Literaturcafé im Haus des Buches (kawiarnia „Literatur Café“ w Domu Książki), Gerichtsweg 28, 04103 Lipsk

WeberWorldCafé (WWC) jest interaktywnym formatem imprez Fundacji Maxa Webera i forum Transnationale Studien (Studia Transnarodowe) z Berlina, który dwa razy do roku gromadzi przedstawicieli różnych regionów i dyscyplin na forum dyskusyjnym, poświęconym każdorazowo innemu istotnemu tematowi. Międzynarodowi eksperci, ale także osoby postronne, zainteresowane danym tematem, w warunkach kawiarnianej atmosfery prowadzą dyskusję, w której każdy może przedstawić swoje przemyślenia i poglądy. Powstaje kreatywność, która otwiera nieoczekiwane perspektywy i prowadzi do zdumiewających koneksji.
Na WWC w Lipsku omówione zostaną między innymi następujące istotne kwestie:
- w jakim wymiarze dzisiejszy porządek świata określony został w okresie zimnej wojny, a zwłaszcza jej fazy końcowej?
- jakie wydarzenia przed rokiem 1989 stanowiły przełomowe momenty konfliktu Wschód-Zachód, np.: utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, rozpoczęty w latach 60tych proces dekolonizacji  i katastrofa w Czarnobylu?
- jaką rolę odgrywały w tym kontekście nowe społeczne, polityczne i ekologiczne ruchy, jak również regionalne i międzynarodowe lub globalne organizacje?
- w jaki sposób wykorzystywano literaturę, jak również sztukę wizualną i plastyczną, jako ważne elementy walki na polu zimnej wojny?
- i jakie zmiany po roku 1989 dają się tylko trudno wytłumaczyć z perspektywy europejskiej lub sprawiają wrażenie, jak gdyby w ogóle nie stały w bezpośrednim związku z zakończeniem tego dwubiegunowego konfliktu?

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej