Iryna Hnidyk (Ukraine): Europa Środkowo-Wschodnia w ramach koncepcji jedności europejskiej w wizji św. Jana Pawła II (ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy)

Kolokwium

śro. 30.11.2022 | 11:45
Warszawa

Iryna Hnidyk (Ukraine): Europa Środkowo-Wschodnia w ramach koncepcji jedności europejskiej w wizji św. Jana Pawła II (ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy)

więcej

04
kwi
Wystawa
Obrazy wojny: wystawa fotograficzna „Raport z oblężonego miasta Czernihowa“ w Jenie
Czytaj więcej