„Polityka pojednania”: konferencja online z okazji pięćdziesięciolecia układu PRL-RFN

Konferencja

czw. 10.12.2020 | 14:00
prof. dr hab. Miloš Řezník
online

Z okazji 50. rocznicy uklęknięcia Willy’ego Brandta w Warszawie i zawarcia 7 grudnia 1970 roku układu między Republiką Federalną Niemiec a Polską Rzeczpospolitą Ludową odbędzie się specjalna konferencja, poświęcona tematowi „polityki pojednania” w szerszym kontekście historycznym. Jak zdefiniować pojednanie, w jakich okolicznościach może się ono powieść i jakie znaczenie mają w tym gesty i emocje? Kim są politycy i uczestnicy społeczeństwa obywatelskiego, którzy inicjują i promują procesy pojednania? Jaką rolę dla owocnego pojednania odgrywają procesy pamiętania i zapominania? Zagadnienia te mają zostać przedyskutowane na przykładzie rozmaitych konfliktów między dwoma narodami i późniejszych starań o pojednanie.

Referenci: Dariusz Wojtaszyn (Wrocław), Akiyoshi Nishiyama (Tokio), Annette Weber (Berlin), Benedikt Schönborn (Jyväskylä), Hélène Miard-Delacroix (Paryż), Corine Defrance (Paryż), Lily Gardner Feldman (Waszyngton, D.C.) i Krzysztof Ruchniewicz (Wrocław).

Konferencja online z okazji 50. rocznicy podpisania układu PRL-RFN

Organizacja: Fundacja im. Kanclerza Federalnego Willy’ego Brandta we współpracy z NIH w Warszawie i Fundacją Amicus Europae

Konferencja będzie transmitowana jako livestream. Prosimy o zgłoszenia pod adresem veranstaltungen-berlin@willy-brandt.de, co zapewni wcześniejszy dostęp do konspektów referatów.

Livestream: https://youtu.be/kpQ2zb9PT2c

Więcej informacji na temat konferencji: 
https://willy-brandt.de/en/neuigkeiten/online-konferenz-versohnungspolitik/

04
lis
Imprezy Wystawa
Wystawa: Splendor władzy: Wettynowie na tronie Rzeczpospolitej
Czytaj więcej