POLSKA POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ I SOWIECKĄ 1939 - 1945

Konferencja

czw. 24.02.2005 | 09:00 -
sob. 26.02.2005 | 18:30
Poznań

Polityka okupacyjna w Polsce, 1939-1945
(we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej)

Poznań, 24-26 lutego

Czwartek, 24 lutego 2005 9.00 – Otwarcie konferencji (prof. dr hab. Leon Kieres, prof. dr hab. Klaus Ziemer) I. Blok wprowadzający: 9.30 – 11.30 1. Sowiecka droga do paktu Ribbentrop-Mołotow (dr Sergiej Slucz) 2. Niemiecka droga do paktu Ribbentrop-Mołotow (dr Marek Kornat) 3. Ogólne założenia niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce 1939-1945 (prof. dr hab. Czesław Madajczyk) 4. Ogólne założenia sowieckiej polityki okupacyjnej w Polsce 1939-1945 (prof. dr hab. Albin Głowacki) 5. Mocarstwa zachodnie a "sprawa polska" (prof. dr hab. Antony Polonsky) Dyskusja 11.30 – 12.00 – Przerwa II. Generalne Gubernatorstwo (GG) 1939–1945 12.00 – 14.00 1. Niemiecka polityka gospodarcza w GG w latach 1939-1945 (Sonja Schwaneberg) 2. Ruch oporu w GG w latach 1939-1945 (prof. dr hab. Grzegorz Mazur) 3. Kolaboracja w GG w latach 1939-1945 (dr Jacek A. Młynarczyk) 4. Represje niemieckie w GG w latach 1939-1945 (prof. dr hab. Tomasz Szarota) 5. Niemiecka polityka narodowościowa w GG w latach 1939-1945 (dr Ingo Haar) Dyskusja 14.00 – 15.30 - Przerwa III. Ziemie wcielone do Rzeszy 1939–1945 15.30 - 18.30 1. Niemiecka polityka gospodarcza na ziemiach wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945 (dr Tadeusz Janicki) 2. Ruch oporu na ziemiach wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945 (Aleksandra Pietrowicz) 3. Kolaboracja na ziemiach wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945 (prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek) 4. Represje niemieckie na ziemiach wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945 (dr hab. Maria Rutowska) 5. Niemiecka polityka narodowościowa na ziemiach wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945 (prof. dr hab. Jan Szyling) Dyskusja Piątek, 26 lutego 2005 IV. Mniejszości narodowościowe pod okupacją niemiecką i sowiecką 1939-1945 9.00 – 10.00 1. Los ludności żydowskiej w okupowanej Polsce 1939–1945 (dr David Silberklang) 2. Niemiecka i sowiecka polityka pozamilitarnego podboju: Wykorzystanie żyjących w Polsce grup narodowościowych w celu prowadzenia wojny (prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski) Dyskusja 10.00 – 10.30 Przerwa V. Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941 10.30 - 13.00 1. Sowiecka polityka gospodarcza na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 (dr Marek Wierzbicki) 2. Ruch oporu na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 (dr Rafał Wnuk) 3. Kolaboracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 (dr Jan Jerzy Milewski) 4. Represje sowieckie na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 (Aleksander Gurjanow) 5. Sowiecka polityka narodowościowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941 (dr Aleksander Srebrakowski) Dyskusja 13.00 – 14.00 – Przerwa VI. Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką 1941–1944 14.00 - 16.30 1. Niemiecka polityka gospodarcza na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1941-1944 (dr Dieter Pohl) 2. Kolaboracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1941-1944 (dr Grzegorz Motyka) 3. Represje niemieckie na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1941-1944 (dr Grzegorz Hryciuk) 5. Niemiecka polityka narodowościowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1941-1944 (dr Frank Grelka) Dyskusja Porównanie okupacji niemieckiej i sowieckiej - podsumowanie (dr hab. Bogdan Chrzanowski wspólnie z dr. Piotrem Niwińskim) Porównanie okupacji niemieckiej i sowieckiej z perspektywy ludności żydowskiej (dr Martin Dean) 16.30 – 17.00 - Przerwa VII. Panel Dyskusyjny: 17.00 - 18.30 Okupacja na ziemiach polskich na tle innych systemów okupacyjnych (dr Andreas Lawaty, prof. dr hab. Tomasz Szarota, dr Dieter Pohl, dr Sergiej Slucz)

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej