Stereotyp - Komunikacja społeczna. Wzajemne postrzeganie i kontakty na obszarach pogranicz kulturowych Europy środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku

Konferencja

pią. 22.11.2002 | 09:00 -
nie. 24.11.2002 | 20:00
Warszawa

Stereotyp - Komunikacja społeczna. Wzajemne postrzeganie i kontakty na obszarach pogranicz kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku

Termin: 22-24.11.2002 r.
Uczestnicy: do 35 osób (Lista uczestników konferencji jest już zamknięta!)
Miejsce: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (Al. Ujazdowskie 39)
Języki: polski, niemiecki (z tłumaczeniem symultanicznym)
Kierownictwo: dr Robert Traba
Przyjazd uczestników: wieczorem 21.11.2002 r.

PROGRAM

Pierwszy dzień, 22.11.2002 (piątek)

godz. 9.00
Powitanie: prof. Klaus Ziemer (Dyrektor NIH w Warszawie)
Wprowadzenie: dr Robert Traba

I. Centrum i peryferia: odmienności i podobieństwa mechnizmów stereotypizacji

Referat wprowadzający: Prof. Hans Henning Hahn (Uniwersytet w Oldenburgu)
Komentarz: Prof. Marita Krauss (Uniwersytet w Bremie)

Dyskusja

11.30-12.00 Przerwa

Wybrane przypadki

Pogranicze polsko-niemieckie
prof. Magdalena Niedzielska (Toruń)

Pogranicze polsko-ukraińskie
prof. Jaroslaw Hrycak (Uniwersytet Lwowski)

13.30-15.00 Przerwa obiadowa

Pogranicze polsko-litewskie
prof. Irena Sutiniene (Instytut Socjologii, Wilno): Zmiany pamięci społecznej grup etnicznych pogranicza Litwy na tle integracji w odbudowanym państwie w latach 1989-1994

Przypadek Żydów środkowoeuropejskich
prof. Delphine Bechtel (Sorbona, Paryż)

16.30 Przerwa

17.00 Dyskusja

II. Komunikacja na obszarach pogranicz kulturowych

Moderacja: dr Andreas Lawat

Kościoły - wyznania dr Bernadetta Wojtowicz: Rola Kościołów w procesie transmisji ideologii na przykładzie Łemkowszczyzn

19.30 Kolacja

Drugi dzień, 23.11.2002 (sobota)

godz. 9.00

Prasa
dr Jolanta Żyndul (Uniwesytet Warszawski): Rola prasy na przykładzie polskich i niemieckich gazet Łodzi

Codzienność
dr Tomasz Kamusella (Uniwersytet Opolski): Steretypy w życiu codziennym Górnego Śląska

Dyskusja

Przerwa 11.00-11.30

III. Konflikt jako czynnik przeobrażeń postrzegania innych

Moderacja: Prof. Bianka Pietrow-Ennker (Uniwesytet w Konstancji)

Konflikty przed I wojną światową prof. Ralph Schattkowsky (Uniwersytet w Rostocku): Dynamika wzajemnego postrzegania i procesy narodowotwórcze w prusach Zachodnich przed I wojną światową

13.00-14.30 Przerwa obiadowa

Konflikty lokalne w okresie międzywojennym
dr Bernard Linek (Uniwersytet Opolski): Przykład Górnego Śląska w okresie międzywojennym

Konflikt i pamięć
prof. Barbara Szacka i prof. Andrzej Szpociński, Warszawa (UW, ISP PAN): Konflikty w pamięci społecznej

17.00-17.30 Przerwa

17.30 Dyskusja

IV. Podsumowanie obrad

prof. Rex Rexheuser (Lüneburg), prof. Hubert Orłowski (Poznań): Stereotypy długiego trwania a procesy nation building na obszarach pogranicz narodowych Europy Środkowo-Wschodniej

19.30 Kolacja

Niedziela, 24.11.2002
Wyjazd uczstników

Obecnie tematy są uściślane z autorami

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej