Andrzej Leder: Polska rewolucja 1939–1956

Prezentacja książki

Dyskusja panelowa

Andrzej Wróblewski, „Emotionaler Inhalt der Revolution“, 1948, © Fundacja Andrzeja Wróblewskiego w Warszawie

wto. 07.05.2019 | 18:00
dr Felix Ackermann
Warszawa

Esej historyczny filozofa kultury Andrzeja Ledera jest opisem głębokich, rewolucyjnych przemian które zaszły w Polsce w latach 1939 – 1956; Zagłady polskich Żydów podczas niemieckiej okupacji i zniszczenia hegemonii ziemiaństwa w rezultacie narzuconych przez stalinizm przemian społecznych, które to wydarzenia przyniosły korzyści chłopskiej większości polskiego społeczeństwa. Jednocześnie analizowany jest zadziwiający brak obecności tych przemian we współczesnej świadomości społecznej.

Publikacja polskiego oryginału w 2014 roku zapoczątkowała dyskusję dotyczącą przede wszystkim tego, czy można „pasywnie” doświadczyć rewolucji. Analiza Andrzeja Ledera tym właśnie „pasywnym”, narzuconym charakterem rewolucji wyjaśnia swoiste zapomnienie o niej. Jej przypomnienie  umożliwia późne przebudzenie z diagnozowanego przezeń „prześnienia“ polskiego społeczeństwa.

 
Andrzej Leder, ur. 1960, filozof kultury, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

Klio w Polsce t. 20
Polen im Wachtraum. Die Revolution 1939–1956 und ihre Folgen
Przekład z języka polskiego Sandra Ewers
z wprowadzeniem Felixa Ackermanna
Osnabrück: fibre 2019
ISBN 978-3-944870-63-2, www.fibre-verlag.de
Impreza odbędzie się 7 maja o godzinie 18.00 w sali wykładowej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
Prezentacja książki
Andrzej Leder: Polska rewolucja 1939–1956
Wtorek, 07.05.2019 | 18.00
Warszawa

Prezentacja tomu 20 serii Klio w Polsce
Ilustracja na okładce: Andrzej Wróblewski, „Treść uczuciowa rewolucji”, 1948, © Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Warszawa
Dyskusja w języku polskim będzie tłumaczony symultanicznie na niemiecki.

<link file:1378 _blank download dhi_leder>PLAKAT

<link file:1379 _blank download>ULOTKA

26
cze
Kolokwium
Ekaterina Oleshkevich (Bar-Ilan University, Israel): Baby farming in the Polish lands: moral economy and changing maternal perceptions
Czytaj dalej