Antysemityzm w Polsce roku 1968. Między partią a społeczeństwem

Prezentacja książki

wto. 02.10.2018 | 11:00
Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dyskusji moderowanej przez dr Katrin Stoll udział wezmą:
dr Helena Datner, dr Hans-Christian Dahlmann, autor książki, dr hab. Rafał Pankowski, prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski

Oddziaływanie kampanii antysemickiej na społeczeństwo będę rozpatrywał osobno w odniesieniu do żydowskich i do nieżydowskich Polaków. Jak przeżywali kampanię ci pierwsi? Jak się zachowywali nieżydowscy Polacy i jaki mieli stosunek do tej kampanii? Jaką rolę odgrywały w tym kontekście późne konsekwencje Zagłady? Podejmując tak sformułowaną problematykę, chciałbym wnieść pewien wkład zarówno w studia nad fenomenem antysemityzmu, jak i w krytyczne badania nad komunizmem.[…]
Aby wyjaśnić, w jaki sposób i do jakiego stopnia społeczeństwo było w tę kampanię uwikłane, podejmuję w rozdziale piątym badania mikrohistoryczne. W tym celu analizuję diametralnie różny przebieg wydarzeń w dwóch instytutach naukowych: Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) oraz Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
(Hans-Christian Dahlmann, Wprowadzenie

[…] praca Dahlmanna staje do konkurencji w doborowej stawce. Chcę od razu uprzedzić, że osobiście lokuję ją w tym rankingu dosyć wysoko. Opinia ta bierze się z przekonania o rzetelności i rozległości poszukiwań archiwalnych podjętych przez Autora, a także z uznania dla jego świetnej znajomości literatury dotyczącej wydarzeń marcowych. Uzasadnia ją też fakt zebrania przez niego przeszło pięćdziesięciu relacji uczestników wydarzeń, zarówno tych, którzy emigrowali, jak i tych, którzy zdecydowali się pozostać w kraju.
(Andrzej Paczkowski, Barwy Marca)

Hans-Christian Dahlmann ukończył matematykę i nauki społeczne na uniwersytecie w Münster. Obecnie pracuje jako wicedyrektor szkoły w Hamburgu. W latach 2005-2012 mieszkał w Warszawie, prowadząc badania nad kampanią antysemicką w Polsce w 1968 r. i ucząc w Polsko-Niemieckiej Szkole Dialogu im. Willego Brandta. W 2001 ukazała się jego monografia „Arisierung“ und Gesellschaft in Witten, w 2013 r. opublikował swoją dysertację doktorską Antisemitismus in Polen 1968. Interaktionen zwischen Partei und Gesellschaft. Polskie wydanie tej książki ukazało się w 2018 r.).


Hans-Christian Dahlmann, Antysemityzm w Polsce roku 1968. Między partią a społeczeństwem, tłum.  Barbara Ostrowska, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65254-72-6

Hans-Christian Dahlmann, Antisemitismus in Polen 1968: Interaktionen zwischen Partei und Gesellschaft, fibre, pojedyncze publikacje NIH w Warszawie, tom 30, Warszawa 2013, s. 430, ISBN 978-3938400944 

ULOTKA

PLAKAT

09
sty
Wykład
Prof. Maren Röger, Vincent Hoyer, M. A. (Leipzig): Postcarding People(s). Postcard Production in Eastern Europe around 1900 between Politics and Economy
Czytaj więcej