Dyskusja panelowa z okazji wydania książki Eduarda Mühle "Historia Wrocławia"

Prezentacja książki

wto. 07.06.2016 | 18:00
Warszawa

Organizatorzy:
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Wydawnictwo Naukowe PWN

Powitanie
Prof. dr hab. Miloš Řezník, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Dyskusja panelowa
Prof. dr hab. Eduard Mühle
Prof. dr hab. Karol Modzelewski
Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

Historia Wrocławia Eduarda Mühle (PWN 2016) ukazuje ponad tysiącletnią historię polityczną, gospodarczą i społeczną Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – jak również różne oblicza tego miasta. Opowiada o jego dziejach – od archeologicznie uchwytnych początków u zarania X wieku aż do współczesności. Autor skupia się na zasadniczych cechach struktury Wrocławia i najistotniejszych aspektach jego historii, przedstawiając je na przykładzie najważniejszych budowli i osobistości z danej epoki. Każdy rozdział przybliża daną epokę najpierw przez spojrzenie na jeden z wrocławskich zabytków architektury, a następnie przez objaśnienie jej najważniejszych cech i omówienie.
Książka porusza także złożone kwestie tożsamości zarówno samego miasta, jak i jego mieszkańców.

Eduard Mühle jest profesorem historii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze. 2008-2013 pełnił funkcję dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Dyskusja będzie tłumaczona symultanicznie na polski względnie na niemiecki.
Dzień wcześniej, 6 czerwca, o godz. 18.00, odbędzie się prezentacja książki w Wrocławiu. W Klubie PROZA, Przejście Garncarskie 2 w dyskusji z autorem udział wezmą dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia, oraz prof. dr hab. Teresa Kulak z Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

ZAPROSZENIE

29
paź
Konferencja
Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe (online)
Czytaj więcej