Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918–1939. Dyskusja wokół książki

Prezentacja książki

wto. 10.04.2018 | 11:00 -
wto. 10.04.2018 | 13:00
Warszawa

Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie

Wstęp wolny

Powszechny Żydowski Związek Robotniczy, zwany w skrócie Bundem, był jedną z najważniejszych politycznych reprezentacji mniejszości żydowskiej w Polsce w okresie międzywojennym. Jako wspólnota oparta na wspólnych przekonaniach i solidarności wniósł on również istotny wkład w rozkwit kultury jidysz w Polsce. Ponadto żydowska partia robotnicza wyróżniała się wysoko rozwiniętą polityczną kulturą refleksji i ścierania się opinii. Gertrud Pickhan demonstruje w swojej monografii, jak Bund za sprawą koncepcji autonomii narodowo-kulturalnej i praktykowanej wielokulturowości znacznie wyprzedził swój czas.

W dyskusji moderowanej przez dr hab. Joannę Nalewajko-Kulikov udział wezmą: prof. dr hab. Gertrud Pickhan, autorka książki, dr Jürgen Hensel, dr Piotr Kendziorek, dr Martyna Rusiniak-Karwat i dr Kamil Piskała.
Gertrud Pickhan jest profesorem historii Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Europy Wschodniej Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. W latach 1993–1997 jako pracownica naukowa brała udział w tworzeniu Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Następnie przeniosła się do Instytutu Żydowskiej Historii i Kultury im. Szymona Dubnowa w Lipsku, obejmując stanowisko zastępcy jego dyrektor-założycielki. W 2000 r. została powołana na stanowisko profesora studiów polonoznawczych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie; od 2003 pracuje na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Gertrud Pickhan jest członkiem Rady Naukowej NIH w Warszawie.

Gertrud Pickhan: Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczym Bund w Polsce w latach 1918–1939. Tłum. Adam Peszke (Klio w Niemczech, 22). Warszawa: Neriton 2017. 480 str. 34 PLN. ISBN 978-8-3754-3425-5.

Spotkanie w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym.
Organizatorami spotkania są Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie i wydawnictwo Neriton.

FLYER

01
lut
Kolokwium
Mindaugas Klovas (Institute of Lithuanian History, Vilnius): The Treasury of Vilnius City in the 15th-18th Centuries
Czytaj więcej