Otwarcie wystawy z dyskusją panelową

Wystawa

Dyskusja panelowa

wto. 15.02.2022 | 18:00
Warszawa

 

Otwarcie wystawy z dyskusją panelową: "Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne w kontekście zimnej wojny”

Powitanie: Miloš Řezník (dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie),
Ala al-Hamarneh (Orient Institut Beirut) 

Prowadzenie dyskusji: Max Cegielski

Uczestnicy: Majid Jammoul (artysta),
Teresa Romaszkiewicz-Białas (architekt),
Mustafa Switat (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie),
Dorota Woroniecka-Krzyżanowska (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie)  

Wystawa Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne w kontekście zimnej wojny to opowieść o międzynarodowych relacjach w obszarze kultury, o przepływie idei i doświadczeniach ludzi kultury i sztuki. Ta opowieść wykracza poza zwykły transfer wiedzy i bilateralne umowy edukacyjne. Z jednej strony wprowadza odbiorców w ówczesny kontekst społeczny, nakreśla skalę tej wymiany, jej wielostronny i złożony charakter, ale najważniejsi są jej bohaterowie. Artyści, ludzie kultury, architekci – to ich historie pokazują, w jaki sposób międzynarodowa współpraca edukacyjna stała się sposobem na budowanie trwałych relacji oraz instytucjonalnych związków i międzyludzkich przyjaźni.

Przeprowadzone w ramach projektu badawczego wywiady historii mówionej pozwoliły autorom wystawy nakreślić sylwetki arabskich uczestników wymiany naukowej. W tym gronie znaleźli się, między innymi, palestyński fotograf Mahmoud Dabdoub, który studio-

wał w Lipsku, egipska baletnica Magda Saleh, stypendystka w moskiewskiej Akademii Baletu Balszoj czy pochodzący z Syrii rzeźbiarz i medalier Majid Jammoul, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wystawa jest częścią międzynarodowego projektu badawczego Kontakty naukowe w przestrzeni ideologicznej: studenci z Bliskiego Wschodu w bloku wschodnim (1950–1991). Projekt ten został poświęcony stosunkom akademickim między Bliskim Wschodem a blokiem wschodnim w kontekście zimnej wojny.

Wystawę Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie będzie można oglądać w Muzeum Etnograficznym w Warszawie od 15 lutego 2022 roku do 27 marca 2022 roku. Zaplanowane są liczne wydarzenia towarzyszące, debaty panelowe, wykłady i pokazy filmowe.

09
sty
Wykład
Prof. Maren Röger, Vincent Hoyer, M. A. (Leipzig): Postcarding People(s). Postcard Production in Eastern Europe around 1900 between Politics and Economy
Czytaj więcej