Etienne Francois (Berlin): Na ile można powiedzieć, że kraje wschodnioeuropejskie są strukturalnie inne niż zachodnioeuropejskie?

Wykład

wto. 19.03.2019 | 14:00
Warszawa

Wykład będzie poświęcony aktualnej, prowadzonej często z polemicznym zapamiętaniem w całej Europie (nie tylko w Unii Europejskiej) debacie wokół różnic narodowych i kulturowych. W dyskusjach tych często reprezentowana jest teza, że kraje wschodnioeuropejskie zasadniczo różnią się od zachodnich. Po porównawczym zestawieniu stosowanych argumentów, w drugiej części nastąpi analiza i dekonstrukcja ich kontekstu. Wreszcie w trzeciej części uczony skupi się na podobieństwach i pokrewieństwach państw wschodnio- i zachodnioeuropejskich i zademonstruje, że są one mimo wszystko ważniejsze niż różnice.

Etienne François (1943) jest emerytowanym profesorem historii na Uniwersytecie Paris-I (Panthépon-Sorbonne) i Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Jest dyrektorem-założycielem niemiecko-francuskiego centrum nauk społecznych „Centre Marc Bloch” w Berlinie i członkiem Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą historii niemiecko-francuskiej i europejskiej. Ostatnio opublikował: Europa - Notre Histoire (Paris 2017, red. wraz z Thomasem Serrierem).

ulotka

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej