Kolloquium

Wykład

czw. 24.10.2019 | 16:00
Praga

Geschichtliche Narrative aus dem Spätmittelalter und gegenwärtige Ökokritik - Vortrag von Matouš Turek

In der Kulturgeschichte wird seit geraumer Zeit die sogenannte ökokritische Wende diskutiert, also naturbezogene Werte und Themen. Die Darstellung der Natur in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Texten zu reflektieren, ist in der Geschichtsschreibung nichts Revolutionäres. Eine etwas differenziertere Betrachtung liefert die Analyse der menschlichen Interaktion mit der natürlichen Umwelt in Bezug auf ihre ideologischen Implikationen. Eine solche Untersuchung zeigt in vielerlei Hinsicht die soziale Einstellung zu Umweltfragen in Zeiten und Bereichen, in denen es schwierig wäre, eine explizite Reflexion vorzunehmen. Am Beispiel von drei gattungsübergreifenden böhmischen Erzählungen führt der Vortrag in die ökologische Vorstellungskraft des Spätmittelalters ein.

Titel des Vortrags: Wälder der Vergangenheit. Geschichtliche Narrative aus dem Spätmittelalter und gegenwärtige Ökokritik
Veranstaltungssprache: Tschechisch
Veranstaltungsort: Gemeinsame Außenstelle des DHI Warschau und des Collegium Carolinum München in Prag, Valentinská 1, 3. Stock

__________

Matouš Turek: (ÚČL AV ČR, Praha / Université Rennes 2)Lesy minulé: Dějepravná vyprávění z pozdního středověku a "ekokritika"

V kulturních dějinách se již nějakou dobu diskutuje o tzv. ekokritickém obratu, tedy o hodnotách a tématech vztahujících se k přírodě. Zamyšlení nad zobrazováním přírody ve středověkých a raně novověkých textech není v historiografii ničím převratným. Poněkud diferencovanější pohled přináší analýza zachycených interakcí člověka s přírodním prostředím v souvislosti s jejich ideologickými implikacemi. Takové zkoumání leccos prozrazuje o společenských postojích k environmentální problematice v dobách a oblastech, ve kterých bychom její explicitní reflexi hledali jen obtížně. Na příkladu tří žánrově rozdílných bohemikálních narativů, totiž Dalimovy kroniky, Vlastního životopisu Karla IV. a jeho svatováclavské legendy přednáška přibližuje ekologickou imaginaci pozdního středověku.  

25
sty
Wykład
Prof. Dr. Susanne Schattenberg: Leonid Brezhnev as Statesman and Performer
Czytaj więcej