Martina Winkler (Kilonia): Pionierska chusta i Krecik: oblicza dzieciństwa w socjalistycznej Czechosłowacji

Wykład

wto. 23.04.2019 | 14:00
Warszawa

Historyczne rozrachunki z dzieciństwem przeżywają boom. Jednym z wariantów dzieciństwa w XX wieku było zaś dzieciństwo socjalistyczne: zdeterminowane przez „przewodnią rolę partii”[H1] , przez akcentowanie kolektywności i przez wizje dzieciństwa pełniącego doniosłą rolę społeczną, ale zarazem pozostające pod wpływem romantycznych obrazów dzieciństwa „jak na Zachodzie”. Te rozmaite, niekiedy sprzeczne ze sobą, jednak współistniejące obok siebie aspekty koncepcji dzieciństwa zostaną przeanalizowane na przykładzie kultur dzieciństwa w socjalistycznej Czechosłowacji.

Martina Winkler, profesor historii wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie Chrystiana Alberta w Kilonii. Poprzednie etapy kariery zawodowej: Wolny Uniwersytet i Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Lipski, Stanford University, WWU Münster, Loughborough University, Uniwersytet Bremeński. Priorytety badawcze: historia dzieciństwa, badania nad socjalizmem, dzieje Imperium Rosyjskiego, dzieje fotografii, filmu i telewizji.

ulotka

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej