Prof. dr hab. Anne-Charlott Trepp (Kassel): „Religia odmienna” a powstanie nowoczesności. O nowej konceptualizacji topografii religijnej we wczesnej epoce nowożytnej

Wykład

Imprezy

wto. 28.05.2019 | 14:00
Warszawa

Konfrontując się krytycznie z klasycznym ¬paradygmatem konfesjonalizacji, niniejszy wykład ma na celu z jednej strony ukazanie pluralizmu religijnego we wczesnej epoce nowożytnej, z drugiej zaś zbadanie alternatywnych form religii i wiedzy pod kątem ich znaczenia dla powstania nowoczesności. Przy tej okazji badane są zwłaszcza procesy indywidualizacji, zagadnienia tolerancji, temat „samookreślenia religijnego” oraz powstanie nowoczesnych nauk. Dla umieszczenia wczesnonowożytnej religii w nowej perspektywie ważne jest przyjrzenie się jej w przekroju diachronicznym od schyłku średniowiecza. W ten sposób można nie tylko uwypuklić wspólne główne idee, lecz również uchwycić wątki świadczące o transgranicznym usieciowieniu religii w skali całej Europy.

Anne-Charlott Trepp jest profesorem historii wczesnej epoki nowożytnej na Uniwersytecie w Kassel. W latach 1994–2004 była referentką naukową w Instytucie Historii im. Maxa Plancka w Getyndze. W 2006 roku habilitowała się na Uniwersytecie w Getyndze, a w 2009 roku przyjęła powierzoną jej profesurę historii wczesnej epoki nowożytnej na Uniwersytecie Ruhry w Bochum. Jest członkinią-założycielką międzynarodowej grupy badawczej „Early Modern Religious Dissent and Radicalism (EMoDiR)”, a od 2017 roku rzeczniczką wnioskowanego Specjalnego Obszaru Badawczego nr 1453 „Zwierzę – człowiek – społeczeństwo. Animacja – regulacja – transformacja (Tier-ART)”. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą historii religii i wiedzy, historycznej futurologii, dziejów relacji zwierzę – człowiek, dziejów wzajemnych powiązań i misji, dziejów płci oraz historii Oświecenia.

ulotka

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej