Prof. dr hab. Daqing Yang ( Waszyngton): Dialog historyczny dla wszystkich? Komisje wspólne historyków w Europie i Azji Wschodniej.

Wykład

wto. 11.12.2018 | 14:00
Warszawa

 

W ostatnich trzech dekadach pojawiło się wiele wspólnych komisji historyków. W samej Europie od wczesnych lat dziewięćdziesiątych powstało przynajmniej dwadzieścia takich komisji. Niektóre z nich po dwóch dekadach nadal funkcjonują. Co więcej, liczne kraje Azji Wschodniej zainicjowały w tym celu dialog transnarodowy. Jak można wyjaśnić popularność takich komisji historyków? Jakie są ich cele i efekty działalności? Co mają one ze sobą wspólnego i jak wyjaśnić różnice między nimi? Co oznacza „dzielenie się historią" ponad granicami narodowymi  i czy będzie to nadal celem historyków w przyszłości? Prof.  Daqing Yang stawia te pytania w kontekście rosnącego upolitycznienia kwestii historycznych w stosunkach międzynarodowych po zakończeniu zimnej wojny, a także w kontekście rozczarowania historyków powszechnym niegdyś poglądem o uniwersalnej prawdzie historycznej. Porównując komisje wspólne historyków, postara się rzucić światło na tworzenie wiedzy historycznej i stosunki międzynarodowe w naszych czasach.

Daqing Yang jest profesorem nadzwyczajnym historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona w Stanach Zjednoczonych. Jest również założycielem i współdyrektorem programu Pamięć i Pojednanie w regionie Azji i Pacyfiku. Pochodzi z Nankinu w Chinach. Doktoryzował się na Uniwersytecie Harvarda. Jego zainteresowania badawcze obejmują naukę i technologię w Imperium Japońskim, historię i pamięć Wojny na Pacyfiku, jak również historyczne pojednanie. Jego książka Technologia Imperium bada sieci telekomunikacyjne przed wojną oraz w czasie japońskiej ekspansji. Jest redaktorem m.in. Ku historii bez granic: sporne kwestie w stosunkach chińsko-japońskich (2012) oraz Pamięć, tożsamość i wspomnienia II wojny światowej: polityka rocznic w regionie Azji i Pacyfiku (2018).

 

W ramach cyklu Wykłady wtorkowe

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej