Prof. Dr Martin Sabrow (Berlin/Poczdam): Honeckers glückliches Jahr 1987. Triumph und Untergang des DDR-Sozialismus aus biographischer Perspektive

Wykład

pon. 25.02.2019 | 17:00
Wilno

W roku 1987 wydawało się, że konsolidacja wewnętrzna, oparta na przekonaniu o własnej sile, łączy się w NRD z osiągniętym uznaniem międzynarodowym i sukcesami w utrzymywaniu korzystnej pozycji we współzawodnictwie ustrojów społecznych; z późniejszej perspektywy można doszukiwać się w ówczesnej sytuacji oznak zbliżającego się upadku. Wykład jest poświęcony znaczeniu „szczytowego roku 1987” w karierze politycznej sekretarza generalnego SED Ericha Honeckera oraz w dziejach wschodnioniemieckiego socjalizmu u władzy oraz relacji między zewnętrznym umacnianiem się a wewnętrznym rozkładem panowania SED.
 
Martin Sabrow jest profesorem historii najnowszej i współczesnej na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz dyrektorem Centrum Badań nad Historią Współczesną (ZZF) w Poczdamie. Ostatnio opublikował książkę Erich Honecker, Das Leben davor 1912-1945, München 2016, za którą został wyróżniony w 2017 roku nagrodą historiograficzną im. Golo Manna.

Ulotka wykładów poniedziałkowych w Wilnie - wersja niemiecka

Ulotka wykładów poniedziałkowych w Wilnie - wersja litewska

02
cze
Konferencja
Leisure History(ies): The Significance of Summer in the Biography
Czytaj więcej