Prezentacja książki Nielsa Gutschowa „Obsesja porządku”

Dyskusja panelowa

Prezentacja książki

nie. 10.09.2023 | 16:00
prof. dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
dr Annika Wienert
Düsseldorf

Autor opisuje działalność niemieckich planistów przestrzennych, urbanistów, architektów, projektantów wnętrz i ich „obsesję porządkowania”, mającego służyć całkowitej germanizacji nowo opanowanych terenów. Jako przykłady podaje liczne projekty i realizacje, nieomawiane wcześniej w literaturze przedmiotu. Analizuje moralne aspekty tej pracy oraz aktywne zaangażowanie jej wykonawców w politykę okupacyjną i Zagładę. Śledzi losy konkretnych specjalistów zarówno podczas wojny, jak i po jej zakończeniu.

Książka ta od lat stanowi ważny punkt odniesienia dla badaczy historii architektury oraz historii II wojny światowej. Dlatego Aleksandra Paradowska i Annika Wienert przeprowadziły rozmowy nie tylko z samym autorem, ale także z naukowcami z różnych ośrodków. Ich rozmówcy dzielą się swoimi przemyśleniami o konkretnych niemieckich projektach i niektórych realizacjach. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami, a także - przede wszystkim - z książką Nielsa Gutschowa.

Prezentację książki organizujemy współlnie z Instytutem Polskim w Düsseldorfie.

Wydarzenie odbędzie się w Instytucie Polskim w Düsseldorfie

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej