(De)Constructing Europe – EU-Scepticism in European Integration History

Kolokwium

śro. 23.02.2022 | 11:00
dr Olga Gontarska
dr Beata Jurkowicz
Warszawa

Podczas kolokwium zostaną zaprezentowane dwa niezależne tematy realizowane w ramach projektu (De)Constructing Europe – EU-Scepticism in European Integration History.
Dr Olga Gontarska zaprezentuje swój projekt cząstkowy pt. From the Return to Europe framework to the EU-scepticism. Polish Debate on the European identity and values?. Natomiast dr Beata Jurkowicz przedstawi założenia swojego projektu pt.  Euroscepticism and democratic opposition in communist Poland.

Obydwa tematy wpisują się w ogólne założenia przedsięwzięcia, które obejmują uzupełnienie dotychczasowych badań nad zjawiskiem o perspektywę historyczną z naciskiem na korzenie eurosceptycyzmu i wpisanie lokalnych tendencji rozwoju tego nurtu w szerszy kontekst transnarodowy.

Projekt (De)Constructing Europe – EU-Scepticism in European Integration History to trzyletni program  badawczy  realizowany we współpracy NIH Londyn, NIH Rzym i NIH Warszawa oraz Instytutem Badań Społecznych w Hamburgu, objęty finansowaniem przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF).

Kolokwium odbędzie się w języku angielskim.

25
maj
Kolokwium
Łukasz Krzyżanowski: Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady
Czytaj więcej