Stosunki wyznaniowe w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI-XVIII)

Kolokwium

czw. 17.05.2001 | 12:00 -
nie. 20.05.2001 | 13:00
Gardinas

Konferencja w Grodnie: „Stosunki wyznaniowe w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI-XVIII)” (wspólnie z Zachodnio-Białoruskim Centrum Badań Europy Wschodniej, Grodno/Białoruś i Centrum Naukowym ds. Badania Historii Litwy Zachodniej i Prus, Uniwersytet w Kłajpedzie/Litwa)

Czwartek, 17.05.2001 (przyjazd) do niedzieli, 20.05.2001 (wyjazd)

Grodno

Humanitarian Center of East European Researches, Grodno (D. Karev)

Vakaru Lietuvos ir Prusijos Istorijos Centras - Klaipedos Universitetas, Klaipeda (V. Vaivada)

Niemiecki Instytut Historyczny (H.-J. Bömelburg, M. Niendorf)

22
wrz
Kolokwium
Michał Turski: Deutsche Minderheit und deutsche Volksliste in der Region Lodz 1914-1970
Czytaj więcej