Panel "Imperialny projekt Prus Wschodnich. Aneksja ziem polskich podczas niemieckiej okupacji i rola narodowych socjalistów z Królewca, Tylży i Olsztyna"

Konferencja

pią. 12.10.2018 | 15:00 -
pią. 12.10.2018 | 17:00
dr Felix Ackermann
Christhardt Henschel
Olsztyn

Dom Mendelsohna, 13.10.2018

Imperialny projekt Prus Wschodnich. Aneksja ziem polskich podczas niemieckiej okupacji i rola narodowych socjalistów z Królewca, Tylży i Olsztyna

Warsztaty dla nauczycieli z Warmii i Mazur

Regionalny wymiar narodowego socjalizmu?

Rola Prus Wschodnich w niemieckiej okupacji ziem polskich

 

 

Seminarium I                                   Prusy Wschodnie i ekspansja Trzeciej Rzeszy

 

9.00                                        Ralf Meindl: Imperium Ericha Kocha. Regionalna geneza

                                               narodowego socjalizmu w Prusach Wschodnich

 

Jan Daniluk: „Brunatne koszule” w prowincji Prusy Wschodnie

 

Seminarium II                      Regionalny wymiar niemieckiej polityki okupacyjnej?

 

10.30                                     Christhardt Henschel: Rejencja Ciechanowska jako projekt

                                               kolonialny. Rola Prus Wschodnich w okupacji północnego Mazowsza

 

                                               Elżbieta Szubska-Bieroń: Schröttersburg. Praca i życie

                                               codzienne w Płocku pod okupacją niemiecką 1939-1945.

 

Seminarium III                     Przyczynek do rozważań wieloperspektywicznych

 

12.00                                     Daniel Boćkowski: Spojrzenia przez granicę. Niemiecka

                                               okupacja północnego Mazowsza z perspektywy sowieckiej.

                                              

Felix Ackermann: Wschodnia część Okręgu Białystok (1941-1944) jako pole bitwy polsko-białoruskiej?

 

 

Okrągły stół                           Pamięć. Mroczna spuścizna Prus Wschodnich

 

15.00                                     Jak dzisiaj traktowany jest regionalny wymiar narodowego socjalizmu na Warmii i Mazurach?

 

Dyskusja z udziałem: Ralfa Meindla, Elżbiety Szubskiej-Bieroń, Rafała Żytyńca, Christhardta Henschela

 

Prowadzenie: Felix Ackermann

Dom Mendelsohna, 13.10.2018

 

 

Imperialny projekt Prus Wschodnich

 

Aneksja ziem polskich podczas niemieckiej okupacji i rola narodowych socjalistów z Królewca, Tylży i Olsztyna

 

Podczas II wojny światowej nazistowskie władze Prus Wschod-nich odegrały ważną rolę w aneksji Suwalszczyzny, Mazowsza Północnego, Białostocczyzny oraz Grodzieńszczyzny. Polityka okupacyjna i przeprowadzone w sposób systematyczny zbrod-nie na ludności cywilnej były realizowane przez niemieckich urzędników i funkcjonariuszy, którzy nierzadko pochodzili z Prus Wschodnich. Grupa ta odegrała np. kluczową rolę w tworzeniu Okręgu Białostockiego i w przeprowadzeniu Holokaustu na tym terenie.

Warsztaty z dyskusją panelową adresowane są przede wszyst-kim do nauczycieli, ale również do wszystkich innych osób zain-teresowanych tym tematem. Oprócz przybliżenia aktualnego stanu badań historyków nad okupacją niemiecką na ziemiach przyłączonych do Prus Wschodnich dyskutowane będzie za-gadnienie, na ile specyficzna rola Prus Wschodnich w okresie nazistowskim wpłynęła na obecną kulturę pamięci tego regionu i czy dzisiaj istnieje coś w rodzaju regionalnej odpowiedzial-ności za pamięć o tym okresie.

 

 

Nauczycielki i nauczyciele proszeni są o zgłoszenia do dnia: 5.10.2018 pod adresem: Henschel@dhi.waw.pl, Ackermann@dhi.waw.pl

 

Organizacja: Christhardt Henschel, Felix Ackermann

 

Organizatorzy: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Fundacja „Borussia”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

 

Miejsce: Dom Mendelsohna, ul. Zyndrama z Maszkowic 2, Olsztyn

 

Warsztaty odbywają się w ramach programu towarzyszącego Festiwalowi Mendelsohna w Olsztynie.

 PROGRAM

 

 

04
lis
Imprezy Wystawa
Wystawa: Splendor władzy: Wettynowie na tronie Rzeczpospolitej
Czytaj więcej