Szlachta bez granic? Tożsamości i reprezentacje w Prusach Królewskich i Książęcych

Konferencja

czw. 04.03.2021 | 10:00 -
czw. 04.03.2021 | 17:00
dr Sabine Jagodzinski
Warszawa

--- VERANSTALTUNG VERSCHOBEN AUF MÄRZ 2021 ---

W warsztatach dyskutujemy przede wszystkim zagadnienia z zakresu historii sztuki odnoszące się do szlachty w dwóch częściach Prus, jej reprezentacji artystycznych, wizualizacji i materialnego wyrażania regionalnych lub ponadregionalnych tożsamości i lojalności wobec dworów. Ponadto interesuje nas, jak szlachta kształtowała swoją przestrzeń pod względem artystyczno-architektonicznym.

  • Jak tożsamości wizualne i przestrzenne wyrażają się w magnackich strategiach reprezentacyjnych?
  • Jakie były ich związki ze znaczącymi dworami?
  • Jakie mechanizmy rozgraniczania, transferu, wzajemnych powiązań i tworzenia sieci można zaobserwować w relacjach szlacheckich zorientowanych na reprezentację?
  • W jaki sposób stosunek szlachty do miasta i patrycjatu lub do miasta i kraju odzwierciedla się w jej produkcji artystycznej, budownictwie i innych środkach reprezentacyjnych?
  • Jakie znaczenie miały kościoły, klasztory oraz kwestie wyznaniowe dla zleceniodawców i wykonawców?
  • Jaką specjalną funkcję pełniły Biskupie Księstwo Warmińskie oraz szlachetnie urodzeni duchowni?

W centrum uwagi znajdą się wydarzenia od II pokoju toruńskiego 1466 r. (podział państwa zakonu krzyżackiego), szczególnie od utworzenia Księstwa Pruskiego (1525) poprzez unię lubelską (1569) do rozbiorów Polski 1772/1793/1795.

Warsztaty organizują dr Sabine Jagodzinski (NIH w Warszawie) i Rahul Kulka, Ph.D. Candidate (Uniwersytet Harvarda).
Referat główny (keynote) wygłosi profesor Karin Friedrich Ph.D. (Uniwersytet w Aberdeen).

Warsztaty odbędą się online, 4 marca 2021 r.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach do 2.3.2021. E-Mail: dhi@dhi.waw.pl Potem prześlemy Państwu link do wydarzenia via Zoom.

Download Program

17
sty
Konferencja
(De)Constructing Europe – EU-Scepticism in European Integration History
Czytaj więcej