Czyż nie są częścią ’młodszej Europy’? Miejsce Lutyców w europejskiej historii około roku 1000

Wykład

śro. 28.02.2001 | 18:00 -
śro. 28.02.2001 | 20:00
Kraków

Obchodzone w ubiegłych latach rocznice milenijne: męczeńskiej śmierci św. Wojciecha i zjazdu gnieźnieńskiego, skierowały naszą uwagę na ówczesny obszar Europy Środkowo-Wschodniej, będący miejscem owych wydarzeń. Mało uwagi poświęcono jednak innemu ważnemu centrum władzy, które powstało między Niemcami a Polską - pogańskiemu związkowi Lutyców. Jego rola wykraczała daleko poza zwykły udział w sojuszu politycznym, którym cesarz Henryk II zaznaczył w 1003 roku zerwanie z koncepcją polityki zagranicznej swego poprzednika, Ottona III, która znalazła wyraz w zjeździe gnieźnieńskim. Oceniając obiektywnie działalność Lutyców należy stwierdzić, że stawiając czoła wielkim wyzwaniom X wieku stosowali oni strategie częstokroć podobne do tych, jakie można było zaobserwować podczas tworzenia się państw i narodów w innych częściach "młodszej Europy".

01
lut
Wystawa Dyskusja panelowa
Ausstellung: Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw
Czytaj więcej