Dr Alexa Stiller (Zurych): Praktyki wykluczenia i inkluzji: polityka nazistów na zaanektowanych obszarach Polski, Francji i Słowenii podczas II wojny światowej

Wykład

wto. 14.11.2023 | 18:00
Warszawa

W latach 1939–1945 nazistowski reżim uprawiał politykę volkistowską. Polegała ona na „zniemczaniu” zaanektowanych obszarów Polski Zachodniej, Francji i Słowenii. Pod osobistym kierownictwem Komisarza Rzeszy do Spraw Umacniania Niemczyzny (RKF) Heinricha Himmlera odbywały się wypędzenia polskich, żydowskich, francuskich i słoweńskich grup ludności. Równocześnie RKF osiedlał tam grupy „Volksdeutschów” z Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Miejscową ludność segregowano na „pożądaną” i „niepożądaną” – tzn. wypędzano lub „germanizowano”. W swoim wykładzie Alexa Stiller przybliży konteksty nazistowskich praktyk wykluczenia i inkluzji na różnych zaanektowanych obszarach.

Dr Alexa Stiller Alexa Stiller – senior research fellow na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Zuryskiego. Była badaczką wizytującą na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, na Uniwersytecie Oksfordzkim i w ETH w Zurychu. Stypendystka Mandel Center for Advanced Holocaust Studies przy United States Holocaust Memorial Museum, Foundation pour la Mémoire de la Shoah w Paryżu, Niemieckich Instytutów Historycznych w Waszyngtonie i Warszawie oraz Szwajcarskiego Funduszu Narodowego. Prowadzi badania i publikuje na temat dziejów nazizmu, procesów norymberskich oraz historii międzynarodowego prawa karnego, wojen i masowej przemocy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Program wykładów DE

Program wykładów PL

09
sty
Wykład
Prof. Maren Röger, Vincent Hoyer, M. A. (Leipzig): Postcarding People(s). Postcard Production in Eastern Europe around 1900 between Politics and Economy
Czytaj więcej